Beroep coördinator werkgelegenheidsprogramma's

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Coördinator werkgelegenheidsprogramma's: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van en het toezicht houden op de uitvoering van beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen, zoals arbeidsomstandigheden, uren en loon, en het terugdringen van de werkloosheidscijfers.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Werkgelegenheidsbeleid promoten

  De ontwikkeling en uitvoering bevorderen van beleid dat gericht is op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen en het terugdringen van de werkloosheid, met het oog op het verwerven van steun van de overheid.

 • Werkloosheidspercentage analyseren

  Analyseren van de gegevens en onderzoek voeren naar de werkloosheid in een regio of een land om de oorzaken van de werkloosheid en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

vooruitgang naar streefdoelen analyseren rechten van werknemers behartigen sociale verandering promoten implementatie van overheidsbeleid beheren zorgen voor transparantie van informatie advies geven over de naleving van het overheidsbeleid integratie in organisaties promoten gelijke beloning promoten een professioneel netwerk ontwikkelen integratiebeleid opzetten bedrijfsprocedures oplossingen voor problemen creëren personeelsbeheer advies geven over wetgevingsbesluiten feedback van werknemers verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator werkgelegenheidsprogramma's behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB