Beroep coördinator secundair onderwijs

Coördinator secundair onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leertechnologieën

  De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen

  De capaciteiten van werknemers evalueren aan de hand van criteria en systematische testmethoden voor het meten van de deskundigheid van personen binnen een organisatie.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten

  Aanbevelingen doen voor verbeteringen aan werkactiviteiten

 • Advies geven over onderwijsmethoden

  Onderwijsprofessionals advies geven over de aanpassing van leerplannen in lesplannen, klasbeheer, professioneel gedrag als leraar en andere activiteiten en methoden met betrekking tot lesgeven.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Afdeling van een middelbare school beheren

  Toezicht houden op en beoordelen van de ondersteuningspraktijken van de middelbare school, het welzijn van de leerlingen en de prestaties van de leerkrachten.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Procedures in het middelbaar onderwijs

  De innerlijke werking van een middelbare school, zoals de structuur van de relevante onderwijsondersteuning en het onderwijsmanagement, het beleid en de regelgeving.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen

  De verschillende aspecten met betrekking tot de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren evalueren.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Feedback aan leerkrachten geven

  Communiceren met de docent om hen gedetailleerde feedback te geven over hun lesgeefprestaties, klassenbeheer en de naleving van de leerplannen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

Optionele kennis en vaardigheden

ouderavond organiseren contacten onderhouden met ouders van kinderen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen onderwijsbehoeften identificeren socialisatie bij adolescenten advies geven over lesplannen contractadministratie bijhouden werken met elektronische leeromgevingen diensten van werknemers plannen studenten begeleiden op schoolreis jongeren voorbereiden op de volwassenheid onderwijsprogramma’s promoten middelbareschoolonderwerpen onderwijzen organisatorische beleidslijnen opstellen leerproblemen lesoverzicht ontwikkelen personeel aanwerven financieringsmethoden financieel verslag opstellen onderwijsprogramma’s evalueren budgetten beheren een professioneel netwerk ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator secundair onderwijs behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB