Beroep coördinator milieuprogramma's

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren
 • Milieuproblemen melden
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Milieubewustzijn promoten
 • Milieuactieplannen implementeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Milieugegevens analyseren
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Milieuaudits uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

bodemkunde implementatie van overheidsbeleid beheren onderwijsmiddelen ontwikkelen onderwijsactiviteiten organiseren contacten onderhouden met lokale overheden ontwikkelingen inzake wetgeving volgen biologie implementatie van overheidsbeleid ecologie een professioneel netwerk ontwikkelen inspectierapporten schrijven publieke presentaties geven opleidingen over milieuaangelegenheden geven chemie relaties met overheidsinstellingen onderhouden projectbeheer milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren vergunningen verstrekken natuurkunde bescherming tegen straling

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator milieuprogramma's behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog