Beroep coördinator conformiteit pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Meter controleren
 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Administratieve taken uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Meerdere kennisgebieden combineren
 • Checklists volgen
 • Informatie van pijplijndatabank analyseren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Analytisch denken

Optionele kennis en vaardigheden

audits op de werkplek uitvoeren adviseren over locatieselectie eigenschappen van coating van pijpleidingen pijpleidingen inspecteren rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen leiding geven aan personeel werkplekken controleren aannemers controleren omgaan met moeilijke werkomstandigheden helpen bij noodgevallen