Beroep coördinator conformiteit pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Milieubeleid
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

Vaardigheden

 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Analytisch denken
 • Meter controleren
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Meerdere kennisgebieden combineren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Checklists volgen
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Administratieve taken uitvoeren
 • Informatie van pijplijndatabank analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over locatieselectie rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen audits op de werkplek uitvoeren helpen bij noodgevallen aannemers controleren pijpleidingen inspecteren werkplekken controleren eigenschappen van coating van pijpleidingen omgaan met moeilijke werkomstandigheden leiding geven aan personeel