Beroep coördinator conformiteit pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Milieubeleid
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

Vaardigheden

 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Analytisch denken
 • Meter controleren
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Meerdere kennisgebieden combineren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Checklists volgen
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Administratieve taken uitvoeren
 • Informatie van pijplijndatabank analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over locatieselectie rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen audits op de werkplek uitvoeren helpen bij noodgevallen aannemers controleren pijpleidingen inspecteren werkplekken controleren eigenschappen van coating van pijpleidingen omgaan met moeilijke werkomstandigheden leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator conformiteit pijpleidingen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld