Beroep coördinator beveiliging

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Surveillance methods
 • Security threats
 • Criminal law

Vaardigheden

 • Monitor surveillance equipment
 • Supervise staff
 • Manage security equipment
 • Execute inspection walkway
 • Ensure law application
 • Ensure public safety and security
 • Detain offenders
 • Liaise with security authorities
 • Coordinate patrols
 • Practice vigilance
 • Undertake inspections
 • Maintain facility security systems

Optionele kennis en vaardigheden

officiële documenten controleren omgaan met grote incidenten veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen in gebieden patrouilleren beveiliging in industriële gebouwen parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven omgaan met agressief gedrag veiligheid van een hotel waarborgen personen in bedwang houden regelgeving inzake brandveiligheid radioapparatuur gebruiken methoden controleren beveiligingscontroles uitvoeren wettelijk gebruik van geweld illegale stoffen voor veiligheid aan de deur zorgen veiligheidsincidenten in de winkel documenteren beveiliging in commerciële gebouwen wettelijke vereisten met betrekking tot munitie eerste hulp bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator beveiliging behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld