Beroep Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen

Een claimbeoordelaar uitkeringsaanvraag onderzoekt een uitkeringsclaim en bepaalt of de aanvrager recht heeft op een (continuering van een) uitkering. Indien dit het geval is bepaalt een claimbeoordelaar uitkeringsaanvraag ook de hoogte en duur van de uitkering. Ter beoordeling van de aanvraag stelt een claimbeoordelaar een dossier samen, hierin beoordeelt hij/zij de stukken die de claimbeoordelaar zelf opvraagt. Zijn/haar bevindingen verwerkt een claimbeoordelaar uitkering in rapportages. Hij/zij kan ook particulieren en bedrijven adviseren over wetten en regels omtrent uitkeringen of aanverwante regelingen. Een claimbeoordelaar onderhoudt ook contacten met belanghebbenden zoals werkgevers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen

 • Bepalen of de aanvrager van een uitkering recht heeft op een uitkering, en wat de hoogte en duur van de uitkering wordt.
 • Onderzoeken of een uitkeringsclaim toegekend kan worden op basis van stukken en andere relevante documenten.
 • van dossiers en rapporten.
 • van particulieren en organisaties over wet- en regelgeving omtrent uitkeringen en andere sociale voorzieningen.
 • Onderhouden van contacten met belanghebbenden.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Loopbaanperspectief

Het beroep Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag