Beroep civiel ingenieur (hbo)

 • Shutterstock.com
  Civiel ingenieur (hbo)

Een civiel ingenieur plant, ontwerpt en houdt toezicht op de bouw en het onderhoud van constructies en voorzieningen (bijv. watervoorzieningsystemen, (snel)wegennet, gebouwen).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken civiel ingenieur (hbo)

 • Voert berekeningen uit (bijv. afmetingen, oppervlakte, lengteprofielen, component specificaties) met behulp van rekenmachine of computer.
 • Plant en voert veldonderzoeken, inspecties of technische onderzoeken uit (bijv. van grond, afwatering en watervoorzieningsystemen, (snel)wegennet, gebouwen of constructies).
 • Analyseert de kenmerken van projectlocaties en rapporteert over de bevindingen (bijv. door het ontwerpen van plannen, overzichten en diagrammen).
 • Registreert projectwerkzaamheden en relevante gegevens, stelt rapportages op.
 • Maakt tekeningen en ontwerpen voor projecten.
 • Ontwikkelt projectplannen en maakt een inschatting van de kosten.
 • Leest en beoordeelt tekeningen van projecten en de specificaties van constructies, bijv. om de afmetingen van constructies en de materiaalbenodigheden vast te stellen.
 • Bespreekt het project met de opzichter, neemt relevante zaken door zoals de bodem- en terreincondities, de voorbereidingen die getroffen moeten worden en de oplevering.
 • Inspecteert de projectlocatie en beoordeelt het werk van de aannemer kritisch zodat eventuele ontwerpfouten tijdig gesignaleerd worden en om er zeker van te zijn dat volgens voorschriften en regels wordt gewerkt.
 • Rapporteert over eventuele problemen die zich voordoen op de projectlocatie en neemt (in overleg) passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur chemische technologie (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen