Beroep Civiel ingenieur (wo)

Civiele ingenieurs ontwerpen, plannen en ontwikkelen technische en technische specificaties voor infrastructuur- en bouwprojecten. Zij passen technische kennis toe in een breed scala aan projecten, van de bouw van infrastructuur voor transport, woningbouwprojecten en luxe gebouwen, tot de bouw van natuurgebieden. Ze ontwerpen plannen die erop gericht zijn de materialen te optimaliseren en specificaties en toewijzing van middelen te integreren binnen de tijdslimieten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken civiel ingenieur (wo)

 • Voert berekeningen uit (bijvoorbeeld afmetingen, oppervlakten en lengteprofielen).
 • Het plannen en uitvoeren van veldonderzoek, inspecties en technisch onderzoek naar bijvoorbeeld bodem- en terreincondities, afwatering en het wegennet.
 • Het analyseren van de kenmerken van de projectlocatie en het opstellen van rapportages hierover.
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van projectplannen.
 • Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van plannen.
 • Het observeren, analyseren en registreren van projectwerkzaamheden.
 • Bewaken van de naleving van voorschriften en regels.
 • Rapporteren over eventuele problemen en adviseren over en nemen van passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Loopbaanperspectief

Het beroep Civiel ingenieur (wo) behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog