Beroep choreograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Choreograaf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • In contact staan met het eigen lichaam

  De belangrijkste aspecten van toegepaste anatomie, psychologie, voeding, fysiologie en psychosociale studies en de wijze waarop ze zich verhouden tot het zelfbewustzijn van iemands lichaam. 

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Kunsthistorische waarden

  De historische en artistieke waarden van werken uit een bepaalde tak van kunst.

Vaardigheden

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Artiesten trainen in zweefmethoden

  Trainen van artiesten in het bedienen van vliegharnassen en vliegsystemen/repetitie van vliegbewegingen.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Artistiek team samenstellen

  Een artistiek team samenbrengen, na te hebben vastgesteld wat de behoeften zijn, op zoek gaan naar kandidaten, interviews houden en de omstandigheden van het project in overeenstemming brengen met de eisen van het project.

 • Levensduur van een choreografie garanderen

  Een taak bijwerken voor een nieuwe montage of het omzetten van het werk van de ene locatie naar de andere. Ervoor zorgen dat er een video-opname wordt gemaakt, dat de integriteit van het werk wordt gerespecteerd en dat de elementen die verband houden met de werkzaamheden worden bewaard.

 • Choreografische taal ontwikkelen

  Bewegingen ontwikkelen door fysieke onderzoeksparameters te definiëren en improvisatievaardigheden te gebruiken. Ervoor zorgen dat dansers en uitvoerders de geselecteerde choreografische elementen volledig gebruiken en volledig gebruik maken van de unieke kwaliteiten van elke uitvoerder. Een vocabularium ontwikkelen dat gebaseerd is op instructies en het gebruik van gecodificeerde bewegingen. Een vocabularium ontwikkelen dat gebaseerd is op een gestuele signatuur, improvisaties, creatieve parameters en productiebeperkingen.

 • Vliegbewegingen ontwerpen

  Vliegbewegingen ontwerpen voor artiesten tijdens een live opvoering.

 • Choreografisch werk ontwikkelen

  Uw verbeelding gebruiken om nieuw choreografisch werk te ontwikkelen. Eén of meer belangrijke ideeën identificeren en deze ontwikkelen. Artistieke inhoud generen en bewegingssequenties creëren. De componenten van het werk orkestreren en het werk voltooien.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Vliegbewegingen van artiesten repeteren

  Helpen van de artiest bij het repeteren van hun vliegbewegingen met behulp van de juiste apparatuur.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Artistiek onderzoekskader ontwikkelen

  Ontwikkeling van een kader voor onderzoek naar artistieke aangelegenheden.

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

Optionele kennis en vaardigheden

danspartituren lezen verschillende dansen noteren specialisatie in een danstraditie demonstreren artistieke projecten beheren enthousiasme voor dans aanmoedigen muziek voor een voorstelling selecteren intercultureel bewustzijn tonen partituren analyseren in een internationale omgeving werken technische expertise in de eigen dansstijl demonstreren dans aanleren

Loopbaanperspectief

Het beroep choreograaf behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB