Beroep choreograaf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Sociaal

Kennis

 • In contact staan met het eigen lichaam
 • Intellectueeleigendomsrecht
 • Arbeidswetgeving
 • Kunsthistorische waarden

Vaardigheden

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken
 • Artiesten trainen in zweefmethoden
 • Artistieke aanpak definiëren
 • Artistieke carrière beheren
 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden
 • Artistiek team samenstellen
 • Levensduur van een choreografie garanderen
 • Choreografische taal ontwikkelen
 • Vliegbewegingen ontwerpen
 • Choreografisch werk ontwikkelen
 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid
 • Vliegbewegingen van artiesten repeteren
 • Zichzelf promoten
 • Artistiek onderzoekskader ontwikkelen
 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

Optionele kennis en vaardigheden

danspartituren lezen verschillende dansen noteren specialisatie in een danstraditie demonstreren artistieke projecten beheren enthousiasme voor dans aanmoedigen muziek voor een voorstelling selecteren intercultureel bewustzijn tonen partituren analyseren in een internationale omgeving werken technische expertise in de eigen dansstijl demonstreren dans aanleren

Loopbaanperspectief

Het beroep choreograaf behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog