Beroep chiropractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Chiropractor: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Musculoskeletale anatomie

  Het menselijke musculoskeletale stelsel, dat bestaat uit het skelet, de spieren, het kraakbeen, de pezen, de gewrichten en ander bindweefsel dat weefsels en organen ondersteunt en met elkaar verbindt. De primaire functies van het menselijke musculoskeletale stelsel, zoals het ondersteunen van het lichaam, het mogelijk maken van beweging en het beschermen van vitale organen.

 • Stralingseffecten op het menselijk lichaam

  De manier waarop bepaalde lichaamsdelen meer specifiek worden aangedaan door blootstelling aan verschillende soorten stralingsbronnen.

 • Orthopedische aandoeningen

  De fysiologie, pathofysiologie, pathologie en natuurgeschiedenis van veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Kinesiologie

  De studie van de beweging, prestaties en functie van de mens, de wetenschap van de biomechanica, de anatomie, de fysiologie en de neurologie.

 • Obstetrie en gynaecologie

  Obstetrie en gynaecologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Alternatieven voor orthopedische behandeling

  Passende en beschikbare niet-operatieve en operatieve behandelingsalternatieven voor veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels, de voordelen en beperkingen van elk type behandeling alsmede mogelijke bijwerkingen of complicaties van de behandeling.

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • Empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk

  De algemene beginselen, methoden en concepten van wetenschappelijk onderzoek en de grondbeginselen van statistieken in de medische zorg. De wetenschappelijke achtergrond van pathologiën en theorieën over het vormen van hypothesen en probleemoplossing.

 • Neurofysiologie

  Het medisch specialisme dat de functies van het zenuwstelsel bestudeert.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Endocrinologie

  Endocrinologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Neuropathologie

  De wijzen waarop het perifere en centrale zenuwstelsel reageert op tumoren, infecties of ontsteking en op immuungemedieerde mechanismen.

 • Orthopedie

  Orthopedie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Neuroanatomie

  De diverse onderdelen van het zenuwstelsel.

 • Klinische geriatrie

  Geriatrie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Somatisch geïntegreerde modaliteiten

  De indicaties, contra-indicaties en wijzigingen van fysiotherapeutische en andere manuele en therapeutische modaliteiten op basis van verschillende aandoeningen en situaties.

 • Epidemiologie

  De tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het voorkomen, verspreiden en beheersen van ziekten. De ziekte-etiologie, de overdracht, het onderzoek naar de uitbraak en vergelijkingen van de behandelingseffecten.

 • Revalidatie van alle orgaanstelsels

  De beginselen van fysieke geneeskunde en revalidatie van alle orgaansystemen in verband met fysiotherapie.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Bewegingsfysiologie

  De effecten van oefeningen op ziekten en de wijze waarop met oefeningen de progressie van een ziekte kan worden beperkt of gekeerd.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Revalidatie

  De methoden en procedures die worden gebruikt om zieke of gewonde personen te helpen de verloren vaardigheden te herstellen en weer in staat te stellen tot zelfvoorziening en -controle.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

Vaardigheden

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Doorverwezen gebruikers van gezondheidszorg beoordelen

  Gebruikers van gezondheidszorg beoordelen die zijn opgenomen onder andere medische specialismen.

 • Patiënten voorbereiden voor een ingreep

  Patiënten toewijzen aan de beste behandelingsruimte voor hun aandoening, afhankelijk van de prioriteit voor chirurgie.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Behandelplannen formuleren

  Formuleren van een behandelplan en evaluatie (analyse) op basis van de verzamelde gegevens na beoordeling aan de hand van een klinisch denkproces.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Bijdragen aan het revalidatieproces

  Bijdragen aan het proces van herstel ter verbetering van de activiteiten, de werking en de participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een individuele en op feiten gebaseerde aanpak.

 • Toezicht houden op chiropraxiestudenten

  Toezicht houden op chiropraxiestudenten op de werkplek en de eigen ervaringen met hen delen; ze opleiden zodat ze hun taken op de werkplek goed kunnen uitvoeren.

 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken

  Een gepaste procedure voor het beheer van afspraken opzetten, waaronder beleidsregels in verband met annuleren en niet komen opdagen.

 • Rapporten schrijven over neurologische testen

  Zorgen voor een schriftelijk rapport voor de verwijzende arts voor elke uitgevoerde test, waarin de resultaten worden geïnterpreteerd.

 • Chiropractische behandelingen ontwikkelen

  Ontwikkelen van een nieuw plan voor de behandeling van chiropractische behandelingen en herziening van de bestaande aspecten, zoals hanropractische handtherapie, manuele therapie van zacht weefsel en ander weefsel, therapeutische beweging, therapeutische revalidatie en de toepassing van technologische apparatuur (ultrasoon, tractie, elektrische en lichte toepassingen).

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Verslagen van behandelingen bewaren

  Nauwkeurige dossiers en rapporten bijhouden met betrekking tot de voorgeschreven behandeling of medicatie.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten

  In kaart brengen van de behoeften aan gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting voor patiënten op het gebied van specialisatie en waar nodig strategieën ontwikkelen en uitvoeren.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Chiropractisch onderzoek uitvoeren

  Het uitvoeren van een chiropractische beoordeling, met inbegrip van de verzamelde gegevens, het evalueren van objectieve anatomische bevindingen door middel van observatie, palpatie, percussie en auscultatie, chiropractisch onderzoek en informatie afkomstig van andere relevante bronnen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Behandelingen gerelateerd aan chirurgische ingrepen voorschrijven

  Het voorschrijven van behandelingen voor en na de operatie, zoals kalmerende middelen, diëten, antibiotica en de voorbereiding en behandeling van het operatieve gebied van de patiënt.

 • Organisatorische ethische code naleven

  Zich houden aan de Europese en regionale specifieke normen en de ethische code van de organisatie, de motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke overeenkomsten begrijpen en deze bewustwording toepassen.

 • Acute pijn beheren

  Patiënten met acute pijn behandelen en hun pijn dienovereenkomstig verlichten.

 • Klinische risico’s beheren

  De kwaliteit en veilige verstrekking van gezondheidszorg verbeteren, met speciale focus op het vaststellen van omstandigheden die cliënten, hun families en verzorgers, personeel, studenten en anderen in gevaar brengen, en acties ondernemen om die risico's te voorkomen of te beheersen.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Advies geven over zwangerschappen

  Patiënten begeleiden bij normale veranderingen tijdens de zwangerschap, advies geven over voeding, de effecten van drugs en andere veranderingen in de levensstijl.

 • Medische beelden nabewerken

  Nabewerking uitvoeren op medische beelden, of röntgenfilms ontwikkelen, verwerkte beelden controleren om te bepalen of er verdere zorg nodig is.

 • Massagetherapie toepassen

  Massagetherapie toepassen om de pijn van de patiënt te verlichten door gebruik te maken van verschillende gespecialiseerde technieken.

 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor het ontslag van cliënten, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten

  Een probleemoplossende benadering hanteren om aanbevelingen te ontwikkelen en te meten, voor het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijk in steeds meer onvoorspelbare contexten, door bij te dragen tot verandering en ontwikkeling binnen het beroep of de dienst op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

 • Patiënten na een ingreep opvolgen

  Opvolging van de patiënt na de operatie, waarbij de behoefte voor een sneller herstel wordt geëvalueerd.

 • Voldoen aan de administratienormen in de chiropraxie

  Zorgen voor goede normen voor de registratie van alle activiteiten met betrekking tot patiënten en meer specifiek patiënten in de chiropraxie.

 • Triage toepassen op cliënten

  In samenwerking met andere zorgverleners bijdragen aan het triageproces om cliënten toe te wijzen aan het meest geschikte beheertraject voor hun aandoening.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Patiënten informatie over geneesmiddelen geven

  Patiënten informatie over hun medicatie, mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties verstrekken.

 • Chiropractische diagnoses stellen

  Zorgen voor een goede werkdiagnose/differentiële diagnose en een adequate interdisciplinaire of chiropractische behandeling/beheersplan door een passend gesprek te voeren, met patiënten samen te werken om fysieke problemen en problemen als gevolg van ziekte, verwonding, handicap of ouderdom te identificeren, en door een gepast/specifiek lichamelijk, neurologisch en orthopedisch onderzoek uit te voeren.

 • Leiderschap bieden

  Anderen leiden en beïnvloeden om beleidsontwikkeling, belangenbehartiging te bevorderen en bij te dragen, de grenzen en strategie op verschillende niveaus te verleggen.

 • Hoeveelheid dossiers beheren

  Een aantal patiënten beheren binnen een bepaalde tijd, waarbij wordt gestreefd naar optimale gezondheidsdiensten.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten

  Deelnemen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, met name bij de verwerving en evaluatie van uitrusting, middelen, veilig opslag en beheer van de toevoer.

 • Klinische neurofysiologische onderzoeken doen

  Klinische neurofysiologische onderzoeken doen, een uitbreiding van een neurologische raadpleging, die een klinische verdenking kan verifiëren of uitsluiten, maar ook een nauwkeurige definitie geven van de plaats, het type en de mate van letsel en afwijkingen aan het licht brengen die klinisch onzeker, stil of onverwacht zijn.

 • Ondersteuningsmiddelen aanbrengen voor de correctie van de ruggengraat

  Ondersteuning aanbrengen, zoals beugels, riemen, banden, verbanden en inlegzolen om de pijn van de patiënt te behandelen en te verlichten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Medische beelden interpreteren

  Medische beelden analyseren met het oog op de diagnose van ziekten en letsels.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten

  De naleving van de lokale, regionale, nationale en uniale wetgeving, beleidsregels, richtsnoeren en protocollen op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor de overdracht van zorg, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de patiënt/cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Gezondheidsproducten voorschrijven

  Gezondheidsproducten voorschrijven, indien aangegeven, voor het therapeutische effect, met inachtneming van de eisen van de cliënt en volgens de op bewijzen gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnenin de werkingssfeer.

 • Musculoskeletale aandoeningen vaststellen

  De orthopedische letsels van de patiënt identificeren, zoals breuken, ontwrichtingen, gescheurde ligamenten, verrekkingen en verstuikingen, letsels aan de pezen, gescheurde spieren, gescheurde tussenschijven, sciatica, lage rugpijn en scoliose, artritis en osteoporose, bottumoren, spierdystrofie en hersenverlamming, klompvoet en ongelijke beenlengte, afwijkingen van de vingers en tenen, en groeiafwijkingen.

 • Bevindingen van medische onderzoeken interpreteren

  De bevindingen uit de geschiedenis van een patiënt, klinisch onderzoek, röntgenonderzoek en andere diagnostische tests en procedures interpreteren.

 • Chiropractisch materiaal onderhouden

  De professionele chiropractische apparatuur, de geleverde en de professionele ruimten van de eenheid/het kantoor beheren, ervoor zorgen dat ze in goede staat zijn om de chiropractische diensten te ondersteunen en regelmatig worden onderhouden, zoals vereist is krachtens de nationale wet- en regelgeving.

 • Orthopedische onderzoeken uitvoeren

  Uitvoeren, interpreteren en rapporteren van de bevindingen van het orthopedisch lichamelijk onderzoek, waarbij de schouder, elleboog, pols en hand, ruggenwervel, bekken en heup, knie, voet en enkel worden onderzocht.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Chiropractisch professioneel materiaal beheren

  Ervoor zorgen dat de chiropractische professionele apparatuur in de eenheid of het kantoor in goede staat is en regelmatig wordt onderhouden, zoals voorgeschreven door de nationale regelgeving.

 • Röntgenfoto's analyseren

  Röntgenfoto’s analyseren om de bron van de problemen van patiënten te lokaliseren, en de bevindingen interpreteren.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Klinisch chiropractisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van onderzoeksactiviteiten, zoals onderzoeksartikelen, kritische evaluaties, casusstudies, redactionele artikelen, commentaren van deskundigen en evaluaties van boeken, teneinde de wetenschappelijke basis voor chiropractie te verbeteren en de chiropractors te helpen bij het beheer van hun patiënten.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Advies geven over revalidatie-oefeningen

  Voorlichting en advies geven over revalidatie-oefeningen om het herstel op lange termijn te bevorderen, en het aanleren van de juiste technieken om ervoor te zorgen dat de gezondheid in stand wordt gehouden.

 • Neuromusculoskeletale therapie geven

  Neuromusculoskeletale therapie en zorg geven, waarbij de wervelkolom en andere gewrichten van de patiënt worden aangepast, voornamelijk met de hand.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Medische resultaten interpreteren

  Interpreteren, integreren en toepassen van resultaten van diagnostische beeldvorming, laboratoriumonderzoeken en andere onderzoeken als onderdeel van de beoordeling van de cliënt, in overleg met andere zorgverleners.

 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren

  Beoordeling van de fysieke toestand van de gezondheidszorggebruiker, met gedetailleerde informatie over eerdere letsels, chirurgie, algemene gezondheid, middelen en leefstijl.

 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden

  De nodige ondersteuning bieden om het leren voor cliënten, verzorgers, studenten, collega’s, hulpverleners en andere gezondheidswerkers te vergemakkelijken door de ontwikkelingsbehoeften en voorkeuren van de lerende te beoordelen en overeengekomen formele en informele leerresultaten te ontwikkelen en materialen te leveren die het leren en de ontwikkeling vergemakkelijken.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Diverse gezondheidsaandoeningen behandelen

  Een breed scala aan gezondheidsaandoeningen aanpakken, door op te treden bij acute, chronische, preventieve, palliatieve en spoedeisende hulp.

 • Patiëntvriendelijk zijn

  Ervoor zorgen dat patiënten zich op hun gemak voelen en op een aangename toon met hen praten.

 • Behandelingen voor musculoskeletale letsels voorschrijven

  Niet-invasieve procedures voor verwondingen voorschrijven, gebroken botten immobiliseren met behulp van beugels, spalken en gipsverbanden en therapeutische oefeningen, medicatie en voedingssupplementen aanbevelen.

 • Stabiliserende zorg bieden bij noodgevallen

  Het bieden van uitgebreide, onmiddellijke en stabiliserende zorg in een noodsituatie, zoals cardiovasculaire en respiratoire noodsituaties, vergiftigingen en rampen, onafhankelijk van de locatie van de noodsituatie, met behulp van technieken zoals cardiopulmonale reanimatie, eerste hulp bij polytrauma en traumatische verwondingen, en rampengeneeskunde.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Leiding geven aan chiropractisch personeel

  Werven en opleiden van en leiding geven aan chiropractisch personeel binnen de eenheid en het zorgteam, een klinisch effectieve dienstverlening bieden aan alle patiënten die naar de eenheid worden doorverwezen.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven

  De belangrijkste punten van het beleid en de procedures op het gebied van het welzijn en de veiligheid van de gezondheid in acht nemen en toepassen, overeenkomstig het beleid van de werkgever. Melding maken van risico’s voor de gezondheid en de veiligheid die zijn vastgesteld en de passende procedures volgen indien zich een ongeval of een verwonding voordoet.

 • Zakelijk inzicht gebruiken

  Passende maatregelen nemen in een bedrijfsomgeving nemen met het oog op een zo groot mogelijke uitkomst van elke situatie.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Voorlichten over preventie van letsels

  Voorlichting en advies aan patiënten en hun zorgverleners geven over manieren om verwondingen en aandoeningen te voorkomen en de bestaande omstandigheden te verbeteren.

 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

  Gezonde praktijken en gedragingen promoten om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond blijft.

 • Medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken

  Medische beelden van hoge kwaliteit maken met behulp van technologisch geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming zoals CT (computertomografie), MRI (magnetische-resonantiebeeldvorming), mobiele röntgenapparaten, ultrageluid (US), nucleaire geneeskunde met Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).

 • Specifieke manuele chiropractische technieken toepassen

  Ernaar streven de pijn te verminderen die wordt veroorzaakt door een disfunctie van het neuromusculaire systeem door toepassing van specifieke spierweefsel- en gewrichtscorrecties en/of van algemene manipulatie/mobilisatie.

 • Chiropractische onderzoeken uitvoeren

  Het uitvoeren, interpreteren en rapporteren van de bevindingen van chiropractisch lichamelijk onderzoek, eventueel met onderzoek van de wervelkolom en houding van de patiënt, en waar relevant het vinden van de bron van ongemak of pijn.

 • Chiropractische interventies beoordelen

  Beoordelen van chiropractische interventies op basis van een herbeoordeling van de respons van de cliënt op de behandeling.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Informatie geven over de resultaten van chiropractische behandelingen

  Informatie geven over therapeutische resultaten en eventuele inherente risico's voor de cliënt, ervoor zorgen dat deze de ethische principes begrijpt, en handelen in overeenstemming met ethische principes en lokale/nationale beleidslijnen, indien de cliënt dingen niet begrijpt.

 • Pleiten voor gezondheid

  Pleiten voor gezondheidsbevordering, welzijn en ziekte of letselpreventie namens klanten en het beroep om de gezondheid van de openbare gezondheid te verbeteren.

 • Neurologisch onderzoek uitvoeren

  Het verkrijgen van een grondig inzicht in de neurologische ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt, waarbij een gedeeltelijke neurologische beoordeling wordt gemaakt door middel van observatie in het geval van niet-operatieve patiënten.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Patiënten bijstaan bij revalidatie

  Helpen bij het ontwikkelen en herstellen van de lichaamssystemen van patiënten, hun neuromusculaire, musculoskeletale, cardiovasculaire en ademhalingssystemen, en patiënten bijstaan bij het revalidatieproces.

 • Patiënten advies geven over gezondheids- en levensstijlproblemen

  Advies geven aan patiënten over kwesties in verband met gezondheid en levensstijl, zoals lichaamsbeweging, voeding en slaapgewoonten.

 • Lichamelijke onderzoeken uitvoeren

  Lichamelijk onderzoek verrichten van de gebruikers van de gezondheidszorg, om te zoeken naar tekenen van disfunctie en suboptimale werking en om de systemen, houding, ruggengraat en reflexen van de patiënt te analyseren.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken neurologische aandoeningen behandelen gegevens van opgeroepen reacties interpreteren functionele neurobeeldvorming gebruiken therapeutische massage neurofarmacologie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen farmacologie acupunctuur toepassen medische verzekeringsclaims verwerken elektro-encefalogrammen interpreteren vreemde talen gebruiken bij zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep chiropractor behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB