Beroep chiropractor

Een chiropractor beoordeelt, plant en voert behandeling uit bij patiënten met lichamelijke klachten. De behandeling dient ter verbetering of herstel van motorische functies, bewegingsmogelijkheden en ter vermindering van pijn. Hij/zij past diverse behandelmethodes toe om afwijkingen aan de gewrichten/wervelkolom of storingen in het zenuwstelsel te behandelen. Een chiropractor onderzoekt de klachten van de patiënt, stelt een behandelplan op en voert deze uit. Hij/zij bespreekt de behandeling en de resultaten hiervan met de patiënt en past de behandeling aan indien nodig. Een chiropractor houdt ook de patiëntadministratie bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken chiropractor

 • Beoordelen, plannen, en uitvoeren van behandeling van patiënten met lichamelijke klachten (bijv. hernia of spit)
 • Toepassen van diverse behandelmethodes.
 • Onderzoeken van klachten van de patiënt, bijvoorbeeld een afwijking in de wervelkolom of een storing in het zenuwstelsel.
 • Op- en bijstellen van behandelplan en deze uitvoeren.
 • Bespreken van (de resultaten) van de behandeling met de patiënt.
 • Bijhouden van patiëntadministratie.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Kennis

 • Obstetrie en gynaecologie
 • Revalidatie
 • Epidemiologie
 • Kinesiologie
 • Neurofysiologie
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Medische microbiologie
 • Biomechanica
 • Menselijke fysiologie
 • Kindergeneeskunde
 • Kinetiek
 • Medische informatica
 • Psychologie
 • Orthopedische aandoeningen
 • Revalidatie van alle orgaanstelsels
 • Stralingseffecten op het menselijk lichaam
 • Bewegingsfysiologie
 • Sociologie
 • Musculoskeletale anatomie
 • Neurologie
 • Somatisch geïntegreerde modaliteiten
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk
 • Alternatieven voor orthopedische behandeling
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Orthopedie
 • Menselijke anatomie
 • EHBO
 • Neuropathologie
 • Klinische geriatrie
 • Interne geneeskunde
 • Endocrinologie
 • Klinische chemie
 • Neuroanatomie

Vaardigheden

 • Diverse gezondheidsaandoeningen behandelen
 • Lichamelijke onderzoeken uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Neurologisch onderzoek uitvoeren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Massagetherapie toepassen
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Chiropractische diagnoses stellen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Medische beelden nabewerken
 • Voorlichten over preventie van letsels
 • Behandelplannen formuleren
 • Patiënten na een ingreep opvolgen
 • Musculoskeletale aandoeningen vaststellen
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Behandelingen gerelateerd aan chirurgische ingrepen voorschrijven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten
 • Ondersteuningsmiddelen aanbrengen voor de correctie van de ruggengraat
 • Patiëntvriendelijk zijn
 • Chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Integratie bevorderen
 • Patiënten advies geven over gezondheids- en levensstijlproblemen
 • Stabiliserende zorg bieden bij noodgevallen
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Chiropractisch professioneel materiaal beheren
 • Pleiten voor gezondheid
 • Patiënten informatie over geneesmiddelen geven
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Patiënten klaarmaken voor een ingreep
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Hoeveelheid dossiers beheren
 • Leiding geven aan chiropractisch personeel
 • Chiropractische interventies beoordelen
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Zakelijk inzicht gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Orthopedische onderzoeken uitvoeren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Bevindingen van medische onderzoeken interpreteren
 • Verslagen van behandelingen bewaren
 • Klinische neurofysiologische onderzoeken uitvoeren
 • Röntgenfoto's analyseren
 • Informatie geven over de resultaten van chiropractische behandelingen
 • Medische beelden interpreteren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Klinisch chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Triage toepassen op cliënten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Acute pijn beheren
 • Chiropractische behandelingen ontwikkelen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Organisatorische ethische code naleven
 • Leiding geven aan personeel
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Klinische risico’s beheren
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Specifieke manuele chiropractische technieken toepassen
 • Doorverwezen gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Chiropractisch materiaal onderhouden
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Advies geven over revalidatieoefeningen
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Behandelingen voor musculoskeletale letsels voorschrijven
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Patiënten bijstaan bij revalidatie
 • Chiropractische onderzoeken uitvoeren
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Neuromusculoskeletale therapie geven
 • Voldoen aan de administratienormen in de chiropraxie
 • Medische resultaten interpreteren
 • Rapporten schrijven over neurologische testen
 • Toezicht houden op chiropraxiestudenten
 • Actief luisteren
 • Leiderschap bieden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

functionele neurobeeldvorming gebruiken informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen acupunctuur toepassen gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren neurologische aandoeningen behandelen medische verzekeringsclaims verwerken vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren elektro-encefalogrammen interpreteren farmacologie therapeutische massage neurofarmacologie gegevens van opgeroepen reacties interpreteren technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken

Functietitels

 • Junior administratief medewerker
 • Parttime secretaresse
 • Servicedeskmedewerker - dordrecht
 • Chiropractic assistant (ca) / front desk manager