Beroep chiropractor

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Musculoskeletale anatomie
 • Stralingseffecten op het menselijk lichaam
 • Orthopedische aandoeningen
 • Menselijke anatomie
 • Kinesiologie
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Alternatieven voor orthopedische behandeling
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk
 • Neurofysiologie
 • Kinetiek
 • Menselijke fysiologie
 • Psychologie
 • Klinische chemie
 • Kindergeneeskunde
 • Endocrinologie
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Medische microbiologie
 • Neuropathologie
 • Orthopedie
 • Neuroanatomie
 • Klinische geriatrie
 • Somatisch geïntegreerde modaliteiten
 • Epidemiologie
 • Revalidatie van alle orgaanstelsels
 • Medische informatica
 • Neurologie
 • Bewegingsfysiologie
 • Sociologie
 • EHBO
 • Revalidatie
 • Interne geneeskunde
 • Biomechanica

Vaardigheden

 • Infecties in de instelling beheersen
 • Doorverwezen gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Patiënten klaarmaken voor een ingreep
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Behandelplannen formuleren
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Bijdragen aan het revalidatieproces
 • Toezicht houden op chiropraxiestudenten
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Rapporten schrijven over neurologische testen
 • Chiropractische behandelingen ontwikkelen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Verslagen van behandelingen bewaren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Behandelingen gerelateerd aan chirurgische ingrepen voorschrijven
 • Organisatorische ethische code naleven
 • Acute pijn beheren
 • Klinische risico’s beheren
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Medische beelden nabewerken
 • Massagetherapie toepassen
 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen
 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten
 • Patiënten na een ingreep opvolgen
 • Voldoen aan de administratienormen in de chiropraxie
 • Triage toepassen op cliënten
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Patiënten informatie over geneesmiddelen geven
 • Chiropractische diagnoses stellen
 • Leiderschap bieden
 • Hoeveelheid dossiers beheren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten
 • Klinische neurofysiologische onderzoeken uitvoeren
 • Ondersteuningsmiddelen aanbrengen voor de correctie van de ruggengraat
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Medische beelden interpreteren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten
 • Integratie bevorderen
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Gezondheidsproducten voorschrijven
 • Musculoskeletale aandoeningen vaststellen
 • Bevindingen van medische onderzoeken interpreteren
 • Chiropractisch materiaal onderhouden
 • Orthopedische onderzoeken uitvoeren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Chiropractisch professioneel materiaal beheren
 • Röntgenfoto's analyseren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Klinisch chiropractisch onderzoek uitvoeren
 • Therapeutische relaties ontwikkelen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Advies geven over revalidatieoefeningen
 • Neuromusculoskeletale therapie geven
 • Actief luisteren
 • Medische resultaten interpreteren
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Diverse gezondheidsaandoeningen behandelen
 • Patiëntvriendelijk zijn
 • Behandelingen voor musculoskeletale letsels voorschrijven
 • Stabiliserende zorg bieden bij noodgevallen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Leiding geven aan chiropractisch personeel
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven
 • Zakelijk inzicht gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van letsels
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Specifieke manuele chiropractische technieken toepassen
 • Chiropractische onderzoeken uitvoeren
 • Chiropractische interventies beoordelen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Informatie geven over de resultaten van chiropractische behandelingen
 • Pleiten voor gezondheid
 • Neurologisch onderzoek uitvoeren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Patiënten bijstaan bij revalidatie
 • Patiënten advies geven over gezondheids- en levensstijlproblemen
 • Lichamelijke onderzoeken uitvoeren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken neurologische aandoeningen behandelen gegevens van opgeroepen reacties interpreteren functionele neurobeeldvorming gebruiken therapeutische massage neurofarmacologie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen farmacologie acupunctuur toepassen medische verzekeringsclaims verwerken elektro-encefalogrammen interpreteren vreemde talen gebruiken bij zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep chiropractor behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag