Beroep chief information officer

Chief information officer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondersteuningssystemen voor besluitvorming

  Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties.

 • Softwarearchitectuurmodellen

  De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

 • Informatiearchitectuur

  De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt.

 • Methodologieën voor softwareontwerp

  De methodologieën, zoals Scrum, V-model en Waterfall, tot software en applicaties voor het ontwerp van software.

Vaardigheden

 • Toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen

  Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk.

 • Keuze van ICT-oplossing optimaliseren

  Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken

  De beschikbare ICT-systemen gebruiken om zakelijke of organisatorische besluitvorming te ondersteunen.

 • Softwarereleases beheren

  Het onderzoeken en goedkeuren van voorstellen voor releases van softwareontwikkeling. Het verdere proces van release in goede banen leiden.

 • ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen

  Ontwikkelen en implementeren van procedures voor het identificeren, beoordelen, behandelen en beperken van ICT-risico’s, zoals hacks of gegevenslekken, overeenkomstig de risicostrategie, de procedures en het beleid van de onderneming. Het analyseren en beheren van beveiligingsrisico’s en -incidenten. Aanbevelingen doen voor maatregelen om de strategie voor digitale beveiliging te verbeteren.

 • Technologiestrategie definiëren

  Een algemeen plan opstellen met doelstellingen, praktijken, beginselen en tactieken met betrekking tot het gebruik van technologieën binnen een organisatie en de middelen beschrijven om de doelstellingen te bereiken.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Ontwikkelingsproces van een organisatie controleren

  Beoordelen, bekijken en beslissen over de koers van innovatie- en ontwikkelingsprocessen in een organisatie om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Plan voor continuïteit van werkzaamheden onderhouden

  Actualiseren van de methodologie die stappen bevat om ervoor te zorgen dat de faciliteiten van een organisatie kunnen blijven functioneren in het geval van een groot aantal onvoorziene gebeurtenissen.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Technologische activiteiten coördineren

  Instructies geven aan collega's en andere samenwerkende partijen om het gewenste resultaat van een technologisch project te bereiken of om de gestelde doelen binnen een organisatie die zich met technologie bezighoudt, te bereiken.

 • Corporate governance ten uitvoer brengen

  Een reeks principes en mechanismen toepassen waarmee een organisatie wordt geleid en bestuurd, informatieprocedures vaststellen, de informatiestroom en de besluitvorming controleren, rechten en verantwoordelijkheden verdelen over afdelingen en personen, bedrijfsdoelstellingen vaststellen en acties en resultaten monitoren en evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

internetbeheer groovy ml toezicht houden op softwareontwikkeling op processen gebaseerd beheer abap devops standaarden van het world wide web consortium ontwikkeling volgens watervalmethode architectonische kaders voor ict r vbscript sober projectbeheer leiding geven aan personeel lisp apl cobol scratch matlab ontwikkeling van prototypen erlang pascal scala c# coffeescript c++ php sap r3 assembly objective-c swift prolog ict-systeem beheren iteratieve ontwikkeling java asp.net technologieontwikkeling van een organisatie leiden budgetten beheren openedge advanced business language engineeringprocessen ict-onderzoek bewaken flexibel projectbeheer ict-systeemimplementatie beheren een ict-klantondersteuningsproces opzetten perl microsoft visual c++ incrementele ontwikkeling ajax typescript flexibele ontwikkeling ontwikkeling volgens spiraalmodel haskell statistische voorspellingen doen gegevensprivacy garanderen computerprogrammering python visual basic javascript ruby snelle applicatieontwikkeling smalltalk sas language common lisp

Loopbaanperspectief

Het beroep chief information officer behoort tot de beroepsgroep Managers ICT. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB