Beroep chemisch tester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Chemische processen

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Chemicaliën hanteren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Putresultaten rapporteren
 • Technische rapporten opstellen
 • Chemische reagentia beheren
 • Chemische tests uitvoeren op basismetalen
 • In teams werken bij metaalproductie

Optionele kennis en vaardigheden

geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen planning uitvoeren verschillende talen spreken instructies aan medewerkers geven natuurkunde medewerkers opleiden over veiligheidsprocedures medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures analytisch denken een computer gebruiken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren soorten metaalproductieprocessen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving verschillende communicatiekanalen gebruiken chemische technologieën voor metaalproductie chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep chemisch tester behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog