Beroep chemisch tester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Chemische processen

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Chemicaliën hanteren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Putresultaten rapporteren
 • Technische rapporten opstellen
 • Chemische reagentia beheren
 • Chemische tests uitvoeren op basismetalen
 • In teams werken bij metaalproductie

Optionele kennis en vaardigheden

geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen planning uitvoeren verschillende talen spreken instructies aan medewerkers geven natuurkunde medewerkers opleiden over veiligheidsprocedures medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures analytisch denken een computer gebruiken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren soorten metaalproductieprocessen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving verschillende communicatiekanalen gebruiken chemische technologieën voor metaalproductie chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren