Beroep chemicus

Een chemicus onderzoekt de samenstelling, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van producten en stoffen. Daarnaast houdt hij of zij zich bezig met onderzoek naar theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied en ontwikkelt en verbetert. Een chemicus werkt bijvoorbeeld als wetenschappelijk onderzoeker bij een universiteit, bij een onderzoeksinstituut of bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken chemicus

 • Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied.
 • Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen.
 • Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen.
 • Bespreken van vorderingen met de directie.
 • Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek.
 • Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport.
 • Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken.
 • Wetenschappelijke artikelen schrijven.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten.
 • Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied