Beroep chemicus aroma's en geuren

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Analytical chemistry
 • Good manufacturing practices
 • Cosmetics industry

Vaardigheden

 • Research fragrances
 • Calibrate laboratory equipment
 • Define technical requirements
 • Test fragrances against customer satisfaction
 • Write specifications
 • Assess the feasibility of implementing developments
 • Manage chemical testing procedures
 • Translate formulae into processes
 • Use chemical analysis equipment
 • Test chemical samples
 • Check quality of raw materials
 • Run laboratory simulations
 • Prepare chemical samples
 • Document analysis results
 • Create fragrances formulae

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken advies geven over geuren klinische chemie voedselallergieën ingrediënten van voedingsmiddelen plantkunde toezicht houden op kwaliteitscontroles nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen chemisch bewaren levensmiddelenaroma's overleggen met externe laboratoria reinigingsmiddelen moleculaire biologie gaschromatografie productie controleren reukzin afspraken met leveranciers uitonderhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep chemicus aroma's en geuren behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog