Beroep chefkok patisserie

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Voorraadrotatie beheren
 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven
 • Prijzen op het menu bepalen
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Voedselbereidingsplek overhandigen
 • Op de hoogte blijven van trends op het gebied van uiteten
 • Afval verwijderen
 • Opwarmtechnieken gebruiken
 • Budgetten beheren
 • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
 • Goederen bestellen
 • Kooktechnieken gebruiken
 • Toezicht houden op de voedselkwaliteit
 • Personeel aanwerven
 • Doelstellingen op middellange termijn beheren
 • De werkomgeving veilig hygiënisch en beveiligd houden
 • Voor regelmatig onderhoud van keukenmateriaal zorgen
 • Menu's plannen
 • Technieken voor culinaire afwerking toepassen
 • Inkomsten beheren
 • Inkoopactiviteiten beheren
 • Dienstroosters opstellen
 • Leiding geven aan personeel
 • Keukenapparatuur op de juiste temperatuur houden
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

Optionele kennis en vaardigheden

klanten helpen desserts bereiden rauw voedsel opslaan bakkerijproducten bereiden hapjes bereiden recepten samenstellen levensmiddelen aantrekkelijk presenteren leveringen bij ontvangst controleren klanten adviseren over menu's voor speciale gelegenheden en evenementen gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken werknemers opleiden veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep chefkok patisserie behoort tot de beroepsgroep Koks. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20248300  laag
verwachte baanopeningen tot 202410600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog