Beroep chauffeur vuilniswagen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Chauffeur vuilniswagen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

 • Soorten vuilniswagens

  Verschillende typen zware vrachtwagens die worden gebruikt voor de inzameling van afval, zoals de voorladers, de achterladers en zijladers.

Vaardigheden

 • Vuilniswagens besturen

  Op een veilige manier besturen van een zware vrachtwagen die is uitgerust voor afvalinzamelingsdiensten, in overeenstemming met de wegenwetgeving en de wetgeving inzake afvalbeheer.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

 • Voertuigen in een depot parkeren

  De voertuigen die worden gebruikt voor professionele activiteiten in het aangewezen gebied van de opslag van voertuigen na gebruik, op een veilige manier parkeren in overeenstemming met de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

transport van gevaarlijke stoffen vuilophaalroutes uitstippelen kaarten lezen septic tanks onderhouden openbare afvalbakken leegmaken bedrijfsafval ophalen gps-systemen gebruiken wetgeving inzake wegvervoer gevaarlijk afval verwijderen uitrusting voor afvalinzameling onderhouden afvalsoort beoordelen niet-gevaarlijk afval verwijderen opslag van gevaarlijk afval huishoudafval ophalen

Loopbaanperspectief

Het beroep chauffeur vuilniswagen behoort tot de beroepsgroep Vrachtwagenchauffeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243200  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202427100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202430300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB