Beroep chauffeur vuilniswagen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Afvalbeheer
  • Afval- en restproducten
  • Wetgeving inzake afvaltransport

Vaardigheden

  • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
  • Transportwerkschema's in acht nemen
  • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

Optionele kennis en vaardigheden

transport van gevaarlijke stoffen vuilophaalroutes uitstippelen kaarten lezen septic tanks onderhouden openbare afvalbakken leegmaken bedrijfsafval ophalen gps-systemen gebruiken wetgeving inzake wegvervoer gevaarlijk afval verwijderen uitrusting voor afvalinzameling onderhouden afvalsoort beoordelen niet-gevaarlijk afval verwijderen opslag van gevaarlijk afval huishoudafval ophalen