Beroep centrifugemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Centrifugemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Centrifugerende kracht

  Krachtcomponent die een draaiend lichaam wegtrekt van het rotatiecentrum. Toepassing op machines die gebruik maken van centrifugale krachten.

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Centrifugale afscheiders volgen

  Bedienen en volgen van centrifugale afscheiders.

 • Omgaan met productscheiding in de suikerindustrie

  Omgaan met de producten die worden gescheiden door centrifugemachines zoals wasmelasse, moederloog (siroop) en de suikerkristallen. De producten in verschillende recipiënten verpakken, afhankelijk van hun kenmerken.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Centrifugeermachines bedienen

  Gebruik van een centrifugeermachine waarbij dierlijke en plantaardige oliën worden gezuiverd. Plaats filterdoekstof op de tank van de centrifuge. Start de centrifuge en breng het gefilterde materiaal over van de centrifuge naar de draagbare tank.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Centrifuges bedienen

  De werkstaat aanpassen aan de snelheid en tijd van de centrifuges volgens de voorschriften van het product in het proces. Centrifuges bedienen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Waterslangen hanteren

  Slangen gebruiken om de centrifuge te wassen, zorg dragen voor de integriteit van de machine en zo weinig mogelijk water verspillen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

eetbare oliën raffineren alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën oliezaadproces oorsprong van dieetvetten en oliën uniformiteit van suiker volgen stroming van oliën controleren sensorische parameters van oliën en vetten controleren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren vloeistoffen ontgommen eetbare oliën filteren controleren op vaste sedimenten na het centrifugeren van olie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie oliën wassen dichtheid van vloeistoffen meten monsters etiketteren levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne schoonmaaktaken uitvoeren suikerwasmolens bedienen processen voor de verwijdering van vrije vetzuren

Loopbaanperspectief

Het beroep centrifugemedewerker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB