Beroep centrifugemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren
 • Centrifugale afscheiders volgen
 • Zware gewichten tillen
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Centrifuges bedienen
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Goede productiepraktijken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

eetbare oliën raffineren alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën oliezaadproces oorsprong van dieetvetten en oliën uniformiteit van suiker volgen stroming van oliën controleren sensorische parameters van oliën en vetten controleren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren vloeistoffen ontgommen eetbare oliën filteren controleren op vaste sedimenten na het centrifugeren van olie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie oliën wassen dichtheid van vloeistoffen meten monsters etiketteren levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne schoonmaaktaken uitvoeren suikerwasmolens bedienen processen voor de verwijdering van vrije vetzuren

Loopbaanperspectief

Het beroep centrifugemedewerker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld