Beroep centrifugemedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Zware gewichten tillen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Centrifuges bedienen
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Centrifugale afscheiders volgen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

sensorische parameters van oliën en vetten controleren vloeistoffen ontgommen suikerwasmolens bedienen oliezaadproces monsters etiketteren schoonmaaktaken uitvoeren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne controleren op vaste sedimenten na het centrifugeren van olie alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën eetbare oliën raffineren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie uniformiteit van suiker volgen dichtheid van vloeistoffen meten processen voor de verwijdering van vrije vetzuren eetbare oliën filteren stroming van oliën controleren levensmiddelenafval afvoeren oliën wassen oorsprong van dieetvetten en oliën