Beroep cargadoor

Cargadoors beheren de efficiëntie van een schip. Zij zorgen voor de veiligheid van het schip en zijn lading, de bedrijfszekerheid en de koppeling van de beschikbare schepen aan de beschikbare ladingen om de rentabiliteit van de reizen te maximaliseren. Zij zorgen ervoor dat elk containerschip op zijn optimale capaciteit wordt geladen, terwijl de ligduur en behandelingskosten tot een minimum worden beperkt. Zij plannen ook het onderhoud en de revisie van het schip en de benodigde bemanning.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Taken cargadoor

 • Zorgdragen voor de veiligheid van een schip en diens lading.
 • Ontwikkelen en coördineren van plannen voor het laden en lossen van scheepsvracht.
 • Ervoor zorgen dat benodigdheden voor laden en lossen gereed staan.
 • Optimaal benutten van de ruimte op het schip waar de vracht komt.
 • Instrueren van bemanningsleden en werknemers betrokken bij het laden en lossen in de haven.

Gerelateerde beroepen haven

 • Elevatorbaas
 • Havenmeester binnenhaven
 • Havenwerker
 • Havenwerker passagiersbegeleider
 • Reefer monteur
 • Shovel chauffeur (haven)
 • Sjorder
 • Straddle-carrier chauffeur
 • Trosoverbrenger

Kennis

 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes
 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie
 • Soorten zeeschepen
 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling
 • Maritiemevervoerstechnologie
 • Maritieme telecommunicatie
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling
 • Cargo-industrie

Vaardigheden

 • Opslagplattegronden lezen
 • Efficiëntie van kraanactiviteiten maximaliseren
 • Strategische planning implementeren
 • Grafische communicatie-interfaces interpreteren
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Klantverzoeken inzake cargo behandelen
 • Exploitatie van schepen analyseren
 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan
 • Analytisch denken
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Communiceren met klanten
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten
 • Reisverslagen bijhouden
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Klantgericht zijn
 • Stuwageprogramma’s gebruiken
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Maritiem communicatiemateriaal gebruiken
 • Tonnage van schepen meten
 • Rekening houden met beperkingen bij zeevervoer
 • Toezicht houden op zendtrajecten
 • Lossen van vracht controleren
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Vervoersactiviteiten plannen
 • Personeel aanwerven
 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen
 • Omgaan met verzendingsrisico’s
 • Teamwerk plannen
 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken
 • Zendroutes ontwikkelen
 • Kosteneffectieve strategieën voor vrachtafhandeling op schepen implementeren
 • Opslagplattegronden opstellen
 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen
 • Veiligheidsnormen voor vervoer op de binnenwateren beheren

Optionele kennis en vaardigheden

anticiperen op potentiële defecten elektronische communicatie filosofieën over voortdurende verbetering onderhandelen over logistieke diensten betrouwbaar handelen marinecommunicatiesystemen bedienen intercultureel bewustzijn tonen gegevensanalyses uitvoeren reageren op veranderende navigatieomstandigheden maritiem engels gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep cargadoor behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag