Beroep cargadoor tankvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Cargadoor tankvaart: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten vracht

  Onderscheid tussen verschillende soorten vracht, zoals bulkgoederen, vloeibare bulkgoederen en zware materialen.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Werkzaamheden aan dek

  Kennis van algemene activiteiten op het dek van een schip. Inzicht in de hiërarchie van de bemanning en de verschillende taken die op het dek worden uitgevoerd. Plannen en coördineren van de activiteiten en de communicatie tussen vaartuigen.

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie

  Beschikken over kennis van de verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ten behoeve van de doelmatigheid en de veiligheid van de internationale scheepvaart.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

Vaardigheden

 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen

  Het gewicht van de vracht op tankschepen en vrachtschepen bepalen. De exacte hoeveelheid geladen of te lossen vracht berekenen.

 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren

  Het ontwikkelen, beheren en coördineren van de route van schepen wereldwijd, samen met andere belanghebbenden.

 • Veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren

  Uitvoering van veiligheidsinspecties aan boord; vaststellen en wegnemen van potentiële bedreigingen voor de fysieke integriteit van de scheepsbemanning.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Rekening houden met beperkingen bij zeevervoer

  Rekening houden met beperkingen die specifiek zijn voor zeevervoer, zoals de maximale diepgang van schepen, de diepte van kanalen, getijdenmetingen en de respectieve impact op het laadvermogen. Gedetailleerde scenario’s opstellen en deze integreren in de vervoersplanning.

 • Maritieme operaties controleren

  Maritieme activiteiten inspecteren en ervoor zorgen dat acties juist en tijdig worden uitgevoerd; veilig bedienen van reddings- en brandbestrijdingsuitrusting.

 • Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten

  Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten; naar maximale efficiëntie streven in logistiek en transport; efficiënte routes voor vrachtvervoer berekenen.

 • Rekening houden met tijdzones bij de uitvoering van werk

  Werken met meerdere tijdzones en activiteiten plannen, afhankelijk van de reistijden en de respectievelijke bedrijfstijden van havens over de hele wereld.

 • Ontwerpen voor jaarlijkse schema’s van vaartuigen opstellen

  Jaarlijkse schema’s opstellen en de schema’s van vaartuigen behouden terwijl de vereisten veranderen.

 • Advies geven over maritieme onderwerpen

  Informatie en advies geven over maritieme wetgeving, scheepsregistratie en veiligheidsvoorschriften.

 • Procedures voor vrachtoperaties plannen

  Een reeks logistieke procedures plannen voor het personeel van de vrachtactiviteiten. Zorgen voor de uitvoering van de plannen in het oorspronkelijke productdossier.

 • Efficiëntieplannen voor maritiem vervoer ontwikkelen

  Zorgen voor het meest efficiënte gebruik van ladingruimte en scheepsbewegingen; het aantal beschikbare kranen en kaderuimte controleren; en de fysieke toestand van schepen en de impact van het gewicht van de lading op de stabiliteit van schepen controleren

 • Zorgen voor een incidentvrij verloop van reizen

  Zorgen voor een incidentvrij verloop van reizen van internationale charterschepen waarmee ruwe olie, chemicaliën en/of schone olie worden vervoerd, en de prestaties van gecharterde schepen optimaliseren. Anticiperen op mogelijke incidenten en maatregelen plannen om de gevolgen ervan te beperken.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Vermogen van vaartuigen beoordelen

  Het vermogen van vaartuigen beoordelen met behulp van verschillende methoden en op basis van informatie van de dekbemanning; specifieke metingen bepalen en gegevens verzamelen voor verdere berekeningen van het vermogen van vaartuigen.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

 • Inventaris van een vaartuig bijhouden

  Het bijhouden van een actuele inventaris voor een schip, inclusief informatie over reserveonderdelen, olie en brandstof. Bepalen van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor een reis; ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende brandstof aan boord is.

 • Expertise inzake tankeractiviteiten bieden

  Het verstrekken van expertise en informatie aan collega’s op gebieden als het beoordelen van de capaciteit van het vaartuig, het beoordelen van de risico’s die verbonden zijn aan een bepaald vaartuiggebruik en de interactie met vaartuigen in transit, teneinde bij te dragen tot het bereiken van het gewenste reisresultaat.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen in een watertransportteam werken maritiem engels gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken leiding geven aan personeel beschikken over computervaardigheden instructies voor noodgevallen schrijven voor de behandeling van gevaarlijke goederen instructies aan medewerkers geven prioriteiten aanpassen microsoft office gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep cargadoor tankvaart behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB