Beroep cargadoor tankvaart

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of cargo
 • Physical parts of the vessel
 • Deck operations
 • Match vessels to shipping routes
 • International Maritime Organisation conventions
 • Principles of cargo stowage
 • Types of maritime vessels

Vaardigheden

 • Calculate the amount of cargo on a vessel
 • Coordinate the itineraries of vessels
 • Conduct on board safety inspections
 • Apply regulations on cargo transport operations
 • Consider constraints in maritime shipping
 • Inspect maritime operations
 • Negotiate prices for transport of cargo
 • Consider time zones in execution of work
 • Establish draft annual schedules for vessels
 • Advise on maritime subjects
 • Plan procedures for cargo operations
 • Develop efficiency plans for maritime shipping
 • Ensure incident free execution of voyages
 • Supervise unloading of cargo
 • Assess vessel capability
 • Supervise loading of cargo
 • Manage vessel fleet
 • Maintain vessel inventory
 • Provide expertise on tanker operations

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen in een watertransportteam werken maritiem engels gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken leiding geven aan personeel beschikken over computervaardigheden instructies voor noodgevallen schrijven voor de behandeling van gevaarlijke goederen instructies aan medewerkers geven prioriteiten aanpassen microsoft office gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep cargadoor tankvaart behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag