Beroep campingbeheerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Campingbeheerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

Vaardigheden

 • Horecaproducten aanschaffen

  Goederen of diensten van een externe bron kopen.

 • Onderhoudswerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat het personeel de procedures volgt en zorgen voor routinematige en periodieke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Apparatuurinspecties beheren

  Toezicht houden op formele of officiële inzichten en onderzoeken om de goederen en apparatuur regelmatig te testen en te inspecteren.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • De inventaris van campingbenodigdheden beheren

  Toezicht houden op de inventaris van de kampeeruitrusting en -benodigdheden en zorgen voor het onderhoud en de reparatie of vervanging van de uitrusting indien nodig.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Campingfaciliteiten onderhouden

  Campingsites of andere recreatiegebieden in stand houden, onder meer door ze te onderhouden en van de aangewezen benodigdheden te voorzien.

 • Toezicht houden op kampeeractiviteiten

  Toezicht houden op de dagelijkse werking van een kamp, met inbegrip van het vertrek en de aankomst van migranten, de netheid van de wasmiddelen en de verstrekking van voeding, drank of amusement.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Amusementsactiviteiten voor gasten beheren

  Toezicht houden op kampprogramma’s en -activiteiten zoals spelletjes, sport- en entertainmentevenementen.

 • Werk voor speciale evenementen controleren

  Toezicht houden op activiteiten tijdens speciale evenementen, rekening houdend met specifieke doelstellingen, tijdschema, rooster, agenda, culturele beperkingen, regels en wetgeving.

 • De receptie aansturen

  Toezicht houden op de dagelijkse planning van kamerboekingen, kwaliteitsstandaarden volgen en speciale situaties oplossen bij de receptie.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Ondersteunende diensten voor gasten beheren

  Diensten voor gasten monitoren om ervoor te zorgen dat klanten een positief gevoel hebben.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

Optionele kennis en vaardigheden

vertrek uit een accommodatie afhandelen analytisch denken betalingen verwerken reserveringen verwerken de rekening aan het eind van de dag opmaken boekingen verwerken werknemers opleiden klantenservice verlenen werkprocedures ontwikkelen gasten begroeten klantgegevens vastleggen aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen medewerkers begeleiden aankomst en vertrek organiseren

Loopbaanperspectief

Het beroep campingbeheerder behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB