Beroep Constructeur

 • Shutterstock.com
  Constructeur

Bouwkundig Constructeurs zijn ingenieurs die berekeningen maken en conclusies trekken over bouwwerken, zoals op sterkte, stabiliteit en duurzaamheid, door experimenten uit te voeren op virtuele modellen. Ze testen ook productieprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken constructeur

 • Voert voorbereidend onderzoek uit, bijv. door bouwplaatsen te inspecteren.
 • Overlegt met cliënten en andere relevante contacten (zoals overheden, ingenieurs) om relevante informatie in te winnen.
 • Ontwerpt het skelet/de draagstructuur van gebouwen.
 • Ontwikkelt bouwplannen conform relevante gebouwencodes en voorschriften.
 • Geeft advies aan cliënten en andere betrokken partijen, bijv. over materialen en werkprocedures.
 • Maakt ontwerpen, schaaltekeningen etc., bijv. met behulp van computer-aided design (CAD) apparatuur.
 • Beschrijft specificaties en standaarden voor bouwmaterialen.
 • Evalueert en implementeert werkplannen en tekeningen van derde partijen.
 • Onderhandelt met aannemers bijv. over de kosten en de werkplanning.
 • Coördineert en beheert de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.
 • Controleert en houdt toezicht op alle fasen van het constructieproces.
 • Inspecteert projectlocaties om het werk te coördineren, de voortgang te bewaken en om conformiteit aan de ontwerpspecificaties en voorschriften te waarborgen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur elektrotechniek (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde (wo)
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog

Kennis

 • Wiskunde
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Numerieke berekeningen maken
 • Kwaliteit van producten controleren
 • Testgegevens vastleggen
 • Simulaties uitvoeren
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Virtueel model van een product maken

Optionele kennis en vaardigheden

testgegevens analyseren cad-software gebruiken technische projecten beheren materiaalkunde communicatie niet-destructieve testapparatuur gebruiken kwaliteitsstandaarden projectbeheer niet-destructief onderzoek testprocedures ontwikkelen productieprocessen productcontrole beheren analytisch denken cad-software technische rapporten schrijven laboratoriumproeven uitvoeren