Beroep cabinemedewerker

 • Shutterstock.com
  cabinemedewerker

Stewards/stewardessen verlenen diensten op het gebied van maaltijden en dranken op alle vervoerdiensten over land, over zee en door de lucht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken cabinemedewerker

 • Is aanwezig bij de briefing voor de vlucht m.b.t. onderwerpen als weersomstandigheden, vlieghoogten, routes, noodprocedures, coördinatie van de bemanning, duur van de vlucht, aangeboden eten en drinken en het aantal passagiers.
 • Controleert of EHBO-sets en andere veiligheidsuitrusting zoals brandblussers en zuurstofvlessen in orde zijn, en controleert of er voldoende eten, drinken, dekens, leesmateriaal etc. aanwezig is.
 • Begroet de passagiers, controleert de instapkaarten en draagt zorg voor het opbergen van de handbagage.
 • Sluit en opent de vliegtuigdeuren.
 • Presenteert de veiligheids- en noodgevalprocedures en geeft een vliegveiligheidsdemonstratie (o.a. het gebruik van zuurstofmaskers, veiligheidsgordels en zwemvesten).
 • Treft, conform procedures, de voorbereidingen voor start en landing (m.b.t. passagiers en vliegtuig) en controleert of alle passagiers zich aan de veiligheidsmaatregelen houden.
 • Serveert dranken, versnaperingen, maaltijden en snacks, deelt leesmateriaal, kussens en dekens uit en verkoopt belastingvrije artikelen.
 • Verstrekt vluchtinformatie en reisinformatie over bijv. transfervluchten.
 • Draagt zorg voor passagiers met speciale behoeften, bijv. kleine kinderen, ouderen of gehandicapten, en verleent zonodig eerste hulp aan passagiers.
 • Neemt gepaste actie in het geval van drukverlaging, turbulentie, mechanische problemen of illegale handelingen door passagiers en houdt passagiers rustig in dergelijke situaties.
 • Begeleidt en assisteert passagiers in noodgevallen, bijv. bij de evacuatie van het vliegtuig na een noodlanding.
 • Vult benodigde formulieren en documenten in (incl. vluchtrapport), inventariseert koptelefoons, alcoholische dranken en geld, rapporteert verloren en gevonden voorwerpen, medische problemen van de passagiers en problemen met de cockpitapparatuur.

Gerelateerde beroepen luchtvervoer

 • Gezagvoerder, co-piloot
 • Grondwerktuigkundige vliegtuigen
 • Helikopterpiloot
 • Luchtverkeersleider
 • Medewerker luchttransport administratie
 • Purser
 • Radarwaarnemer
 • Veiligheidstechnicus luchtverkeer
 • Vliegtuig-belader

Kennis

 • Planning voor luchthavens
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Wetgeving inzake luchtvervoer

Vaardigheden

 • Uitstekende dienstverlening bieden
 • Producten bijverkopen
 • Vliegplannen uitvoeren
 • Dienstverleningsuitrusting in de cabine controleren
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Relaties met klanten onderhouden
 • Gasten begroeten
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Eten op tafel serveren
 • Omgaan met moeilijke werkomstandigheden
 • Grootschalige rampoefeningen uitvoeren
 • Financiële transacties verwerken
 • Mondelinge instructies volgen
 • Souvenirs verkopen
 • Bestellingen van klanten verwerken
 • Eerste hulp bieden
 • Vluchtrapporten voorbereiden
 • Werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Klantervaringen beheren
 • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Klantenservice verlenen
 • Voedsel en drank aanbieden

Optionele kennis en vaardigheden

transportbeheerconcepten toepassen beschikken over computervaardigheden verschillende communicatiekanalen gebruiken informatie verstrekken aan reizigers betrouwbaar handelen vriendelijk zijn tegen reizigers stressbestendig zijn diensten op een flexibele manier uitvoeren