Beroep business coach

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Business coach: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Medewerkers begeleiden

  De prestaties van de werknemers beheren en verbeteren door personen of groepen te coachen hoe de specifieke methoden, vaardigheden of vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door middel van aangepaste coachingmanieren en -methoden. Nieuw personeel opleiden en hen helpen bij het leren van nieuwe bedrijfssystemen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • In het openbaar spreken

  Een groep van luisteraars op gestructureerde, weloverwogen manier behandelen om deze te informeren, te beïnvloeden of te overtuigen.

 • Projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen

  Lacunes in het onderwijs dichten door projecten en activiteiten te organiseren die mensen helpen om zich emotioneel, sociaal of emotioneel te ontwikkelen.

 • Op een georganiseerde manier werken

  Te allen tijde gefocust blijven op het voorliggende project. Organiseren, tijd beheren, plannen en deadlines halen.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Voortgang van cliënten beoordelen

  De resultaten van de cliënten bijhouden door verslag uit te brengen over hun voortgang. Controleren of de doelstellingen worden bereikt en of er hindernissen of tegenslagen overwonnen werden. Zo niet, met cliënten overleggen over hun kwesties en het aanbieden van nieuwe benaderingen.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van leiderschap leerproblemen zakelijke kennis communicatie principes van teamwerk werknemers motiveren planning uitvoeren vooruitgang naar streefdoelen analyseren digitale geletterdheid onderwijzen behoeften van cliënten identificeren interculturele communicatiemethoden onderwijzen principes van spreken in het openbaar aanleren

Loopbaanperspectief

Het beroep business coach behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB