Beroep burgemeester

Burgemeesters zijn voorzitter van de vergaderingen van de gemeenteraad van hun rechtsgebied en fungeren als belangrijkste toezichthouder op het administratieve en operationele beleid van de lokale overheid. Zij vertegenwoordigen ook hun ambtsgebied in ceremoniële en officiële evenementen en promoten activiteiten en evenementen. Zij hebben samen met de raad de lokale of regionale wetgevende macht en houden toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Zij houden ook toezicht op het personeel en voeren administratieve taken uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Burgemeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken burgemeester

 • Afstemming organiseren tussen de verschillende instanties van de gemeente.
 • Zorgen dat de kwaliteit van het bestuur van de gemeente goed is.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, bijv. uitgeven van noodvordering.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente naar de buitenwereld. 1. Informatie verschaffen aan de Raad en Raadscommissie opdat zij behoorlijk bestuur kunnen waarmaken. 2. Verantwoordelijkheid dragen voor één portefeuille (beleidsgebied). 3. Opdrachten geven aan gemeenteambtenaren. 4. Lezen van verslagen en rapporten op het gebied van zijn/haar beleidsgebied.
 • Instellen van onderzoeken naar zijn/haar beleidsgebied.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

Vaardigheden

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Regeringsceremonies uitvoeren

  De rituele taken en plichten uitvoeren, overeenkomstig de tradities en regelgeving, als vertegenwoordiger van de regering tijdens een officieel ceremonieel regeringsevenement.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgevingsvoorstellen voorleggen publiekrecht advies geven over overheidsfinanciën wetgevingsvoorstellen voorbereiden aanhangers motiveren begrotingsbeginselen leiding geven aan personeel conflictbeheersing toepassen projectbeheer uitvoeren publieke presentaties geven advies geven over wetgevingsbesluiten constitutioneel recht politieke onderhandelingen uitvoeren behoeften van een gemeenschap analyseren overheidsfinanciën wetgevingsprocedures debatteren politieke wetenschappen beginselen van projectbeheer politieke partijen

Loopbaanperspectief

Het beroep burgemeester behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB