Beroep Burgemeester, wethouder

Een burgemeester is de voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders én de gemeenteraad. Een burgemeester is er verantwoordelijk voor dat binnen de gemeente afstemming plaatsvindt tussen de diverse instanties en dat het bestuur van de gemeente van goede kwaliteit is. Hij/zij houdt zich daarnaast bezig met openbare orde en veiligheid bijv. bij openbare bijeenkomsten of voor het publiek openstaande gebouwen. In geval van nood mag een burgemeester noodvorderingen afkondigen en noodbevelen uitdelen. Een burgemeester is daarnaast een vertegenwoordiger van zijn/haar gemeente naar de buitenwereld. Indien er een handtekening gezet moet worden namens de gemeente, komt deze van de burgemeester. De wethouder maakt ook onderdeel uit van het College van B&W, en dus het dagelijks bestuur van de gemeente. Een wethouder hoort de Raad en de Raadscommissies de benodigde informatie te verschaffen die nodig is voor een behoorlijk bestuur. Hij/zij is meestal verantwoordelijk voor één portefeuille zoals werkgelegenheid of onderwijs. Een wethouders houdt zich bezig met het geven van opdrachten aan gemeenteambtenaren, het lezen van verslagen en rapporten en het instellen van onderzoeken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zijn/haar eigen portefeuille.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken burgemeester, wethouder

 • Afstemming organiseren tussen de verschillende instanties van de gemeente.
 • Zorgen dat de kwaliteit van het bestuur van de gemeente goed is.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, bijv. uitgeven van noodvordering.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente naar de buitenwereld. 1. Informatie verschaffen aan de Raad en Raadscommissie opdat zij behoorlijk bestuur kunnen waarmaken. 2. Verantwoordelijkheid dragen voor één portefeuille (beleidsgebied). 3. Opdrachten geven aan gemeenteambtenaren. 4. Lezen van verslagen en rapporten op het gebied van zijn/haar beleidsgebied.
 • Instellen van onderzoeken naar zijn/haar beleidsgebied.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Lid gemeenteraad, provinciale staten
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur publieke organisatie

Loopbaanperspectief

Het beroep Burgemeester, wethouder behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag