Beroep buitenlands correspondent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Ondernemend

Kennis

 • Gesprekstechnieken
 • Redactionele normen
 • Grammatica
 • Spelling
 • Wetgeving inzake auteursrecht
 • Schrijftechnieken
 • Retoriek

Vaardigheden

 • Deelnemen aan redactievergaderingen
 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden
 • Ethische gedragscode van journalisten volgen
 • Informatiebronnen raadplegen
 • Personen interviewen
 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Grammatica- en spellingsregels toepassen
 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken
 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback
 • Nieuws volgen
 • Op de hoogte blijven van sociale media
 • Tegen een deadline schrijven
 • Culturen bestuderen
 • Context bij nieuwsberichten geven
 • Onderwerpen bestuderen
 • Verschillende talen spreken
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

aanpassen aan veranderende situaties uitspraaktechnieken vraaggesprekken documenteren instructies van de regisseur ter plaatse volgen artikelen herschrijven geschreven inhoud aanbieden juistheid van informatie controleren desktoppublishingtechnieken toepassen desktoppublishing persoonlijke financiën beheren online nieuwsinhoud creëren ict-softwarespecificaties presenteren tijdens live-uitzendingen eigen teksten promoten literatuuradministratie beheren telefonisch communiceren multimediasystemen historisch onderzoek doen krantenkoppen schrijven onderschriften schrijven mediawet tekst proeflezen zich aanpassen aan het type media

Loopbaanperspectief

Het beroep buitenlands correspondent behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog