Beroep budgetanalist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Company policies
  • Financial department processes
  • Budgetary principles

Vaardigheden

  • Support development of annual budget
  • Analyse financial performance of a company
  • Evaluate budgets
  • Exert expenditure control
  • Assess financial viability
  • Develop financial statistics reports
  • Use office systems

Optionele kennis en vaardigheden

begroting maken voor financiële behoeften economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen overheidsuitgaven inspecteren financieringsmethoden budgetten beheren financiële informatie samenvatten advies geven over overheidsfinanciën een jaarlijkse marketingbegroting opstellen beleggingsportefeuilles controleren door managers opgestelde concepten nakijken overheidsfinanciën boekhouding verklaren

Loopbaanperspectief

Het beroep budgetanalist behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld