Beroep brouwmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Gistingsproces van dranken
 • Enzymatische verwerking
 • Financiële draagkracht
 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Biotechnologie

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden
 • Op een georganiseerde manier werken
 • Normen voor productiefaciliteiten vaststellen
 • Operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Hygiëne waarborgen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Werknemers opleiden
 • Nieuwe concepten bedenken
 • Budgetten beheren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Gisting controleren
 • Dichtheid van vloeistoffen meten
 • Tijd beheren bij voedselverwerkende handelingen
 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

voorraad van goederen in productie bijhouden niches in de markt identificeren roosteren volgen omgaan met chemicaliën voor schoonmaak micro-organismen ontdekken relaties met klanten onderhouden proces van wijnproductie volgen omgaan met managers graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen distilleersterkte meten met leveranciers over verbetering onderhandelen centrifugale afscheiders volgen diensten op een flexibele manier uitvoeren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken moutprocessen corrigerende acties beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie statistische methoden bij procescontrole toepassen milieubeheersystemen gebruiken alcoholische dranken in vaten rijpen bedreigingen voor ingrediënten opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer vreemde talen gebruiken voor internationale handel beschikken over computervaardigheden voortdurende voorbereiding op audits waarborgen begrotingscontrole uitvoeren productieprocessen analyseren voor verbetering nieuw personeel in dienst nemen zelfvertrouwen tonen levering van grondstoffen beheren omgaan met collega’s met leveranciers over voorwaarden onderhandelen zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie