Beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Plankton production
 • Fish biology
 • Aquaculture reproduction
 • Animal welfare legislation

Vaardigheden

 • Monitor fish health status
 • Manage animal biosecurity
 • Screen live fish deformities
 • Monitor hatchery production
 • Preserve fish samples for diagnosis
 • Enforce sanitation procedures
 • Ensure aquaculture personnel health and safety
 • Monitor feeding systems
 • Interpret scientific data to assess water quality
 • Carry out waste water treatment
 • Monitor water quality

Optionele kennis en vaardigheden

jonge vissen sorteren milieuwetgeving paaien en bevruchting van visseneieren uitvoeren programma voor genetische selectie verwarmingsapparatuur voor aquacultuur gebruiken anatomie van vissen desinfectieapparatuur voor water gebruiken in de buitenlucht werken tijdskritische besluiten nemen materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken in ongunstige weersomstandigheden werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau oplossingen voor problemen creëren werkgerelateerde verslagen schrijven mondelinge instructies overbrengen team leiden kweekexemplaren voeren kostenbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld