Beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Productie van plankton
 • Biologie van vissen
 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Productie van kwekerijen controleren
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Hygiëneprocedures handhaven
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Voedersystemen controleren
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater
 • Waterkwaliteit controleren

Optionele kennis en vaardigheden

jonge vissen sorteren milieuwetgeving paaien en bevruchting van visseneieren uitvoeren programma voor genetische selectie verwarmingsapparatuur voor aquacultuur gebruiken anatomie van vissen desinfectieapparatuur voor water gebruiken in de buitenlucht werken tijdskritische besluiten nemen materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken in ongunstige weersomstandigheden werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau oplossingen voor problemen creëren werkgerelateerde verslagen schrijven mondelinge instructies overbrengen team leiden kweekexemplaren voeren kostenbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld