Beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Biologie van vissen
 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Productie van plankton

Vaardigheden

 • Hygiëneprocedures handhaven
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Waterkwaliteit controleren
 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Productie van kwekerijen controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Voedersystemen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

team leiden desinfectieapparatuur voor water gebruiken kostenbeheer jonge vissen sorteren verwarmingsapparatuur voor aquacultuur gebruiken in de buitenlucht werken anatomie van vissen paaien en bevruchting van visseneieren uitvoeren milieuwetgeving kweekexemplaren voeren werkgerelateerde verslagen schrijven communiceren in het engels op competent gebruiksniveau materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken in ongunstige weersomstandigheden werken mondelinge instructies overbrengen programma voor genetische selectie tijdskritische besluiten nemen oplossingen voor problemen creëren