Beroep broedhuismanager in de aquacultuur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Animal welfare legislation
 • Plankton production
 • Biosecurity
 • Fish anatomy
 • Licences regulation
 • Fish identification and classification
 • Fish biology
 • Aquaculture reproduction

Vaardigheden

 • Provide on-site training in aquaculture facilities
 • Control aquatic production environment
 • Assess environmental impact in aquaculture operations
 • Inspect aquaculture equipment
 • Make time-critical decisions
 • Enforce sanitation procedures
 • Manage aquatic resources stock production
 • Supervise aquaculture facilities
 • Develop management plans to reduce risks in aquaculture
 • Ensure aquaculture personnel health and safety
 • Organise labour
 • Write work-related reports
 • Apply company policies
 • Deliver aquatic products to customer specifications
 • Plan aquatic resources feeding regimes
 • Control fish diseases

Optionele kennis en vaardigheden

in de buitenlucht werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau levende vissen op afwijkingen testen in ploegen werken ontwerpen van kwekerijen in ongunstige weersomstandigheden werken software voor de productieplanning van aquacultuur teambuilding plannen team leiden strategieën voor aquacultuur ontwikkelen onafhankelijke operationele besluiten nemen kweekgegevens bijhouden een team leiden kweekexemplaren voeren werk van teams en individuen plannen wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren potentiële conflicten bij eindgebruikers beoordelen klein tot middelgroot bedrijf beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuismanager in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld