Beroep broedhuisarbeider in de aquacultuur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biosecurity

Vaardigheden

 • Perform fish grading operations
 • Identity aquaculture species
 • Use water disinfection equipment
 • Follow hygienic practices in fishery operations
 • Work in shifts
 • Follow safety precautions in fishery operations
 • Carry out fish transportation
 • Operate forklift
 • Collect fish samples for diagnosis
 • Inspect fish eggs
 • Culture aquaculture hatchery stocks

Optionele kennis en vaardigheden

interne communicatiesystemen onderhouden duikapparatuur controleren rapporteren aan teamleider in de buitenlucht werken in ongunstige weersomstandigheden werken sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur duikinterventies uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken duik beoordelen met het duikteam duikuitrusting onderhouden pompen in aquacultuurvoorzieningen bedienen in een visserijteam werken telefonisch communiceren vereisten voor duikoperaties voldoen aan wettelijke eisen voor duikoperaties continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuisarbeider in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld