Beroep brandweerman

 • Shutterstock.com
  brandweerman

De pompbedieners ondersteunen de brandbestrijding door de pompen te bedienen die water en andere stoffen voor het blussen van branden leveren. Zij zorgen ervoor dat de stof in de juiste hoeveelheid en onder de juiste druk door de slang wordt afgeleverd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Taken brandweerman

 • Reageert op brandalarmen en andere noodoproepen, zoals auto-ongelukken, trein- en vliegtuigongelukken, industriële ongelukken, lozingen van gevaarlijke substanties, bomincidenten en natuurrampen.
 • Trekt brandweeruitrusting aan, zoals vuurbestendige kleding en ademhalingsapparatuur, en rijdt met brandweervoertuigen naar de plaats van het incident.
 • Zoekt, redt en evacueert mensen en dieren uit brandende gebouwen, plaatsen van ongeval en andere gevaarlijke situaties.
 • Geeft eerste hulp en andere medische hulp aan gewonde personen.
 • Controleert en dooft vuren door gebruik te maken van brandweerapparatuur zoals ladders, slangen, pompen en vuurdovende hulpmiddelen.
 • Beoordeelt vuurhaarden en situaties en rapporteert de condities aan leidinggevenden voor instructies, door bijvoorbeeld gebruik te maken van radio's.
 • Brengt goederen in veiligheid uit beschadigde panden en maakt schoon, controleert de plaats van het incident, bijvoorbeeld door gevaarlijke chemische bestanddelen te verwijderen.
 • Duikt voor het lokaliseren en ophalen van objecten onder water.
 • Voert praktijkoefeningen uit en neemt deel aan fysieke en andere trainingen.
 • Inspecteert, maakt schoon en onderhoudt brandweerapparatuur.
 • Informeert en licht het publiek voor op het gebied van brandpreventie.

Gerelateerde beroepen brandweer

 • Brandweerofficier
 • Inspecteur brandveiligheid

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen
 • EHBO
 • Hydraulica
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Procedures inzake brandpreventie

Vaardigheden

 • Omgaan met grote incidenten
 • Eerste hulp bieden
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Noodsituaties beheren
 • Branden blussen
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen mechanica van vaartuigen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren dokwerkzaamheden persoonlijke professionele ontwikkeling beheren toestand van chemische processen controleren gevolgen van industriële activiteiten beoordelen veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren brandweerwagens in noodsituaties besturen werken met chemicaliën elektrisch systeem voor vaartuigen brand beheersen systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen risicoanalyses uitvoeren voorschriften inzake stoffen in bomen klimmen mensen van grote hoogten evacueren marinecommunicatiesystemen bedienen logboeken bijhouden gemeenschap bijstaan ongevallen op zee onderzoeken ontvlambare stoffen beheren wetgeving inzake pyrotechnische artikelen mensen onderrichten over brandveiligheid verontreiniging vermijden preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren risicofactoren inschatten mensen in verontreinigde gebieden bijstaan fabrieksactiviteiten beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken noodvoertuigen besturen zorgen voor de veiligheid van vaartuigen milieubeleid verwijdering van radioactieve stoffen controleren industriële uitrusting inspecteren marineoperaties geografische informatiesystemen gebruiken verontreiniging van de zee voorkomen soorten zeeschepen industriële techniek nooduitrusting gebruiken wetgeving inzake verontreiniging samenwerken met industriële professionals veiligheidssystemen onderhouden industriële gereedschappen besmettingen beoordelen hulp verlenen bij verkeersongevallen veilig met chemicaliën werken

Loopbaanperspectief

Het beroep brandweerman behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld