Beroep brandweerman

 • Shutterstock.com
  brandweerman

Een brandweerman reageert op brandalarmen en andere noodoproepen, controleert en dooft vuren, beschermt levens en eigendommen en voert reddingsoperaties uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Sociaal

Taken brandweerman

 • Reageert op brandalarmen en andere noodoproepen, zoals auto-ongelukken, trein- en vliegtuigongelukken, industriële ongelukken, lozingen van gevaarlijke substanties, bomincidenten en natuurrampen.
 • Trekt brandweeruitrusting aan, zoals vuurbestendige kleding en ademhalingsapparatuur, en rijdt met brandweervoertuigen naar de plaats van het incident.
 • Zoekt, redt en evacueert mensen en dieren uit brandende gebouwen, plaatsen van ongeval en andere gevaarlijke situaties.
 • Geeft eerste hulp en andere medische hulp aan gewonde personen.
 • Controleert en dooft vuren door gebruik te maken van brandweerapparatuur zoals ladders, slangen, pompen en vuurdovende hulpmiddelen.
 • Beoordeelt vuurhaarden en situaties en rapporteert de condities aan leidinggevenden voor instructies, door bijvoorbeeld gebruik te maken van radio's.
 • Brengt goederen in veiligheid uit beschadigde panden en maakt schoon, controleert de plaats van het incident, bijvoorbeeld door gevaarlijke chemische bestanddelen te verwijderen.
 • Duikt voor het lokaliseren en ophalen van objecten onder water.
 • Voert praktijkoefeningen uit en neemt deel aan fysieke en andere trainingen.
 • Inspecteert, maakt schoon en onderhoudt brandweerapparatuur.
 • Informeert en licht het publiek voor op het gebied van brandpreventie.

Gerelateerde beroepen brandweer

 • Brandweerofficier
 • Inspecteur brandveiligheid

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie
 • Brandbestrijdingssystemen
 • EHBO
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Branden blussen
 • Omgaan met grote incidenten
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren
 • Noodsituaties beheren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Eerste hulp bieden

Optionele kennis en vaardigheden

logboeken bijhouden industriële uitrusting inspecteren veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen noodvoertuigen besturen preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren mensen onderrichten over brandveiligheid ontvlambare stoffen beheren verontreiniging van de zee voorkomen werken met chemicaliën zorgen voor de veiligheid van vaartuigen geografische informatiesystemen gebruiken mensen in verontreinigde gebieden bijstaan brandweerwagens in noodsituaties besturen ongevallen op zee onderzoeken veiligheidssystemen onderhouden fabrieksactiviteiten beheren mechanica van vaartuigen gevolgen van industriële activiteiten beoordelen hulp verlenen bij verkeersongevallen mensen van grote hoogten evacueren wetgeving inzake pyrotechnische artikelen soorten zeeschepen brand beheersen dokwerkzaamheden in bomen klimmen elektrisch systeem voor vaartuigen voorschriften inzake stoffen industriële gereedschappen milieubeleid toestand van chemische processen controleren gevaarlijk afval verwijderen persoonlijke professionele ontwikkeling beheren verontreiniging vermijden marineoperaties nooduitrusting gebruiken kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren marinecommunicatiesystemen bedienen besmettingen beoordelen risicofactoren inschatten veilig met chemicaliën werken verschillende communicatiekanalen gebruiken industriële techniek samenwerken met industriële professionals systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen gemeenschap bijstaan wetgeving inzake verontreiniging verwijdering van radioactieve stoffen controleren risicoanalyses uitvoeren

Functietitels

 • Korporaal brandweer (mbo 3/4)
 • Graduation assignment: vr
 • Sales & marketing stage vod & tv
 • Uitdagende sales & marketing stage vod & tv
 • Stage: sales & marketing stage vod & tv