Beroep brandweerman te water

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Marineoperaties
 • Brandbestrijdingssystemen
 • EHBO
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Noodsituaties beheren
 • Branden blussen
 • Verontreiniging van de zee voorkomen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren
 • Systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen
 • Marinecommunicatiesystemen bedienen
 • Eerste hulp bieden
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Ongevallen op zee onderzoeken
 • Omgaan met grote incidenten
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica van vaartuigen veiligheidssystemen onderhouden elektrisch systeem voor vaartuigen dokwerkzaamheden veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren nooduitrusting gebruiken mensen onderrichten over brandveiligheid berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen soorten zeeschepen risicoanalyses uitvoeren noodvoertuigen besturen preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren