Beroep brandweerman te water

Brandweerman te water: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Marineoperaties

  De operationele procedures en voorschriften van marineorganisaties, op de basis en op schepen tijdens missies.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

Vaardigheden

 • Noodsituaties beheren

  Situaties beheren waarin de besluitvorming onder tijdsdruk van essentieel belang is om levens te redden.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Verontreiniging van de zee voorkomen

  Inspecties uitvoeren en maatregelen nemen om verontreiniging van de zee te voorkomen of te beperken. Internationale codes en resoluties in acht nemen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen

  Scheepsmachines bedienen, zoals scheepsdieselmotoren, stoomturbines, ketels, schachtinstallaties, propellers, diverse hulpaggregaten, stuurinrichtingen, automatische besturingssystemen en dekmachines. De veiligheids- en noodprocedures volgen voor de bediening van voortstuwingsinstallaties, met inbegrip van besturingssystemen. De volgende machineonderdelen en besturingssystemen voorbereiden, bedienen en onderhouden: hoofdmotor en stoomketel en de bijbehorende hulpaggregaten en stoomsystemen, hulpaandrijvingen en bijbehorende systemen en andere hulpaggregaten zoals koel-, klimaatregelings- en ventilatiesystemen. De nodige maatregelen nemen om schade aan deze systemen te voorkomen.

 • Marinecommunicatiesystemen bedienen

  Marinecommunicatiesystemen aan boord bedienen; communiceren met andere schepen of met centra aan het vaste land, bijv. om urgente berichten betreffende veiligheid te verzenden; signaleringen verzenden of ontvangen, enz.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Personen uit gebouwen evacueren

  Evacueren van een persoon uit een gevaarlijk gebouw of een gevaarlijke situatie voor beschermingsdoeleinden, waarbij het slachtoffer in veiligheid wordt gebracht en medische zorg kan ontvangen indien nodig.

 • Ongevallen op zee onderzoeken

  Ongevallen op zee onderzoeken; bewijs verzamelen in geval van schadeclaims.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving

  Samenwerken met anderen in een gevaarlijke, soms lawaaierige omgeving, zoals een gebouw in brand of met voorzieningen voor het smeden van metalen, om een hogere mate van efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van de medewerknemers te waarborgen.

 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen

  Ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften voor vaartuigen voldoen aan de wettelijke normen. Controleren of de beveiligingsapparatuur aanwezig en operationeel is. Communiceren met mariene-ingenieurs om ervoor te zorgen dat de technische onderdelen van het vaartuig doeltreffend functioneren en zo nodig kunnen functioneren tijdens de komende reis.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica van vaartuigen veiligheidssystemen onderhouden elektrisch systeem voor vaartuigen dokwerkzaamheden veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren nooduitrusting gebruiken mensen onderrichten over brandveiligheid berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen soorten zeeschepen risicoanalyses uitvoeren noodvoertuigen besturen preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep brandweerman te water behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB