Beroep brandweerman te water

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Marineoperaties
 • Brandbestrijdingssystemen
 • EHBO
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Noodsituaties beheren
 • Branden blussen
 • Verontreiniging van de zee voorkomen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren
 • Systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen
 • Marinecommunicatiesystemen bedienen
 • Eerste hulp bieden
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Ongevallen op zee onderzoeken
 • Omgaan met grote incidenten
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica van vaartuigen veiligheidssystemen onderhouden elektrisch systeem voor vaartuigen dokwerkzaamheden veiligheidsuitrusting van vaartuigen installeren nooduitrusting gebruiken mensen onderrichten over brandveiligheid berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen soorten zeeschepen risicoanalyses uitvoeren noodvoertuigen besturen preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep brandweerman te water behoort tot de beroepsgroep Politie en brandweer. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  laag
verwachte baanopeningen tot 20248200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld