Beroep brandmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen
 • Eerste hulp
 • Regelgeving inzake brandveiligheid

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren
 • Team leiden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Leiding geven aan personeel
 • Branden blussen
 • Omgaan met grote incidenten
 • Geografische informatiesystemen gebruiken
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Noodsituaties beheren
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsstrategieën testen reddingsmissies coördineren samenwerken met andere hulpdiensten brandblussers gebruiken toezicht houden op de veiligheid van werknemers reageren op noodsituaties werknemers opleiden wetgeving inzake verontreiniging risicoanalyses uitvoeren beveiligingsapparatuur bedienen mensen onderrichten over brandveiligheid operationele communicatie onderhouden publieke presentaties geven gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen risicobeheersingsmaatregelen selecteren personeel aanwerven capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen milieubeleid budgetten beheren hydraulica

Loopbaanperspectief

Het beroep brandmeester behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog