Beroep brandmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Eerste hulp
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren
 • Team leiden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Noodsituaties beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Branden blussen
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Geografische informatiesystemen gebruiken
 • Omgaan met grote incidenten

Optionele kennis en vaardigheden

reageren op noodsituaties budgetten beheren milieubeleid werknemers opleiden beveiligingsapparatuur bedienen gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen toezicht houden op de veiligheid van werknemers mensen onderrichten over brandveiligheid hydraulica veiligheidsstrategieën testen publieke presentaties geven capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen risicoanalyses uitvoeren reddingsmissies coördineren risicobeheersingsmaatregelen selecteren samenwerken met andere hulpdiensten personeel aanwerven operationele communicatie onderhouden brandblussers gebruiken wetgeving inzake verontreiniging