Beroep brancardier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • EHBO
 • Noodgevallen
 • Vervoersmethoden
 • Klinische wetenschappen
 • Aandoeningen aan vitale functies
 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Beginselen van paramedische praktijken
 • Menselijke anatomie

Vaardigheden

 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Stressbestendig zijn
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Vitale functies van patiënten controleren
 • Omgaan met grote incidenten
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Noodcommunicatiesystemen bedienen
 • Patiënten verplaatsen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Patiënten immobiliseren voor noodinterventies
 • Lichamelijk onderzoek uitvoeren in geval van nood
 • Specifieke paramedische technieken toepassen bij zorg buiten het ziekenhuis
 • Noodgevallen prioriteit geven
 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Actief luisteren
 • Patiënten vervoeren naar medische faciliteiten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren
 • Juiste klinische praktijken toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Eerste hulp bieden
 • Aanpassen aan spoedeisende zorgomgeving

Optionele kennis en vaardigheden

fysische wetenschappen toegepast op paramedische praktijken vragen van patiënten beantwoorden organisatorische technieken gebruiken fundamentele tekenen van patiënten controleren omgaan met angst van patiënten patiënten bijstaan bij revalidatie gedrag van patiënten identificeren basisondersteuning aan patiënten bieden

Loopbaanperspectief

Het beroep brancardier behoort tot de beroepsgroep Verzorgenden. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202447300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202443800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202491100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld