Beroep bouwkundig inspecteur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Civiele techniek
 • Bouwmethoden
 • Technische beginselen
 • Rechtsstelsels voor de bouwnijverheid
 • Regelgeving voor architectuur
 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning
 • Bouwverordeningen
 • Procedures voor kwaliteitscontrole

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Bouwkundige systemen inspecteren
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Inspectierapporten schrijven
 • Naleving van bouwvoorschriften controleren
 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s
 • Planlezen
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken

Optionele kennis en vaardigheden

oplossingen voor problemen creëren brandveiligheidsinspecties uitvoeren bouwarchieven beheren bouwmaterialensector energieprestaties van gebouwen met belanghebbenden onderhandelen landmetingen uitvoeren veldonderzoek uitvoeren regelgeving inzake brandveiligheid naleving van parameters in bouwprojecten volgen bouwprojecten toetsen over veiligheidsnormen informeren landmeting inspectiemethoden architecten adviseren elektriciteit topografie

Loopbaanperspectief

Het beroep bouwkundig inspecteur behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld