Beroep bouwkundig ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Technische beginselen
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Civiele techniek

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

informeren over overheidsfinanciering houtproducten verkeersstromen bestuderen aan contractspecificaties voldoen houtmaterialen inspecteren geomatica duurzame energie promoten bouwproducten gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen budgetten beheren projecten over wilde planten en dieren topografie vochtigheidsgraad van hout onderzoeksactiviteiten documenteren precisie-instrumenten ijken geologische tijdsschaal onderzoeksmetingen registreren duurzaamheid van houtmateriaal controleren windturbines ontwerpen risico’s op de werkplek identificeren houtsnijden automatiseringstechnologie luchtfoto’s bestuderen landmeting gis-gegevens verzamelen projectbeheer landmeetapparatuur afstellen klanten over houtproducten adviseren communiceren over kwesties inzake mineralen verslag van landmeting voorbereiden wiskunde gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden principes voor bedrijfsbeheer transportsystemen ontwerpen inspectiemethoden volksgezondheidsproblemen aanpakken themakaarten maken energietechniek cad-software gebruiken thermisch beheer gebruiken vermogenselektronica fabricageprocessen energiebehoeften vaststellen impact van meteorologische fenomenen op mijnbouwactiviteiten elektriciteitsopwekking coördineren voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren rehabilitatieplan voor mijnbouw ontwikkelen geofysica logistiek naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren toezicht houden op personeel geologie kwaliteit van grondstoffen controleren kaartgegevens verzamelen verzamelde onderzoeksgegevens verwerken papierchemie machinebouw verzoeken van klanten verwerken op basis van reach-verordening nr. 1907/2006 milieutechniek niet-destructief onderzoek toezicht houden op bouwprojecten verkeerskunde aerodynamica groene logistiek energieverbruik analyseren testgegevens vastleggen zonne-energie vervoersmethoden verkoopstrategieën energieneutraal ontwerp van gebouwen opslag van gevaarlijk afval technische activiteiten plannen geologische databases ontwikkelen houtverwerkingsprocessen milieubeleid veiligheidsbeheer toepassen geochemische monsters onderzoeken soorten pulp storingen aan apparatuur oplossen stedelijke planning autocad-tekeningen maken soorten hout informatie over geologische eigenschappen geven productieprocessen voor papier analytische wiskundige berekeningen uitvoeren milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen gevolgen voor het milieu beoordelen adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw vervoersstudies analyseren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen geologische kaartsecties voorbereiden kostenbeheer projectbeheer uitvoeren bouwmethoden soorten houtmateriaal adviseren over geologie voor delfstofwinning gegevens verzamelen met een gps biologie blootstelling aan straling berekenen meteorologische voorspellingsgegevens controleren gevolgen voor het milieu beheersen passende beschermende uitrusting dragen mechanica bouwkundige systemen inspecteren stralingsniveau controleren soorten gevaarlijk afval naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren multimodale vervoerslogistiek toezicht houden op voormontagewerkzaamheden slooptechnieken metrologie volksgezondheid gebouwen slopen informatie geven over windturbines adviseren over bouwaangelegenheden onderzoeksberekeningen uitvoeren elektrische ontlading verkeerstechniek laboratoriumproeven uitvoeren voorschriften inzake stoffen luchtkwaliteit beheren ontwerpbeginselen fotogrammetrie voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven kernreactors onderhouden strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen productieontwikkelingen controleren contracten beheren radioactieve besmetting elektrische generatoren geochemie energie-efficiëntie grenzen vaststellen systemen voor kernenergiecentrales controleren geografische informatiesystemen gebruiken houtchemie levenscyclus van hulpbronnen beoordelen milieu-inspecties uitvoeren toewijzing van middelen plannen bouwmaterialen inspecteren windturbines inspecteren reageren op nucleaire noodsituaties zorgen voor naleving van de milieuwetgeving vervoersproblemen simuleren technologieën voor hernieuwbare energie energiedistributieschema's aanpassen veiligheidstechniek een computer gebruiken monsters voor analyse verzamelen communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu strategieën voor milieuherstel ontwikkelen geodesie milieugegevens analyseren industriële verwarmingssystemen geofysische gegevens interpreteren locaties voor windparken onderzoeken elektrotechniek problemen oplossen monstertests uitvoeren technische principes onderzoeken gis-rapporten maken veiligheidsstrategieën testen energiebeheer van installaties uitvoeren elektriciteitsverbruik preventie van verontreiniging een team leiden bescherming tegen straling beheer van luchtverkeer locaties voor faciliteiten inspecteren advies geven over bouwmaterialen fotovoltaïsche systemen onderhouden risicoanalyses uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen milieubeleid ontwikkelen landmeetapparatuur bedienen elektrische componenten monteren toezicht houden op kwaliteitscontroles advies geven over verontreinigingspreventie elektrische generatoren controleren cartografie advies geven over milieusanering berekeningen van onderzoeken vergelijken energiemarkt wettelijke voorschriften voor stedelijke planning analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren adviseren over landgebruik financiële haalbaarheid beoordelen bodemkunde houtvoorraden beheren architecten adviseren testprocedures ontwikkelen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten prijzen van houtproducten bestuderen waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet productbeheer plannen consumentenbescherming elektronische instrumenten kalibreren veldwerk uitvoeren meteorologie ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt technische projecten beheren softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken verslag doen van testresultaten meteorologische instrumenten bedienen technische rapporten opstellen rapporten presenteren geologische gegevens verzamelen reageren op stroomvoorzieningstoringen patronen in wegverkeer analyseren automatiseringsonderdelen ontwerpen verontreiniging onderzoeken prestaties van aannemers controleren advies geven over afvalbeheer windturbineschoepen testen procedures voor materiaaltests ontwikkelen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen vloeistofmechanica nucleaire opwerking elektrische berekeningen maken strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen met belanghebbenden onderhandelen geografie geografische informatiesystemen houtkwaliteit onderscheiden timmerhoutproducten milieuaudits uitvoeren informatie geven over zonnepanelen selectief slopen blauwdruk tekenen problemen kritisch behandelen vastgoed taxeren zone-indelingscodes kadastrale kaarten maken kernenergie energieprestaties van gebouwen milieuwetgeving voorschriften over blootstelling aan besmetting wetenschappelijke apparatuur ontwerpen thermodynamica wetgeving inzake verontreiniging chemie logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken haalbaarheidsonderzoek uitvoeren planlezen advies geven aan technici digitale cartografie toepassen informatie geven over geothermische warmtepompen soorten windturbines verwerking van gevaarlijk afval industriële uitrusting inspecteren statistische voorspellingen doen projectbehoeften beoordelen collectorsystemen voor windparken ontwerpen hout bewerken landmetingen uitvoeren

Functietitels

 • Engineer woonservices
 • Project engineer
 • Systems engineer
 • Bouwkundig / werktuigbouwkundig engineer
 • Technisch/bouwkundig ingenieur
 • Ervaren elektrotechnisch engineer
 • Ervaren werktuigbouwkundig engineer
 • Junior cost engineer
 • Junior site manager
 • Application engineer bouw