Beroep bouwkostenadviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bouwkostenadviseur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Bouwsector

  De producten, merken en leveranciers die actief zijn in de bouwsector.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

Vaardigheden

 • Doelstellingen van klanten identificeren

  Individuele motieven identificeren die resulteren in fitnessdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Toezicht houden op bouwprojecten

  Ervoor zorgen dat het bouwproject uitgevoerd wordt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, de prestatie- en ontwerpspecificaties en de relevante voorschriften.

 • Kostenberekeningen uitvoeren

  Het uitvoeren van de kostengerelateerde activiteiten en operaties binnen de boekhoudkundige activiteiten zoals standaard kostenontwikkeling, gemiddelde prijsanalyse, analyse van marge- en kostenratio's, voorraadbeheer en variantieanalyse. Rapporteren van de resultaten aan het management en adviseren over mogelijke acties om de kosten te beheersen en te verminderen.

 • Communiceren met bouwvakkers

  Informatie uitwisselen met bouwvakkers of toezichthouders om te zorgen voor een soepel verkoop van het bouwproject. Updates over de voortgang en eventuele obstakels verkrijgen en de bouwvakkers informeren over wijzigingen in de planning of procedures.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bouwdocumenten voorbereiden

  Documenten betreffende de planning en uitvoering van bouw- of renovatieprojecten, met inbegrip van informatie over beveiligingssystemen en boekhoudkundige documentatie, opstellen, bijwerken en archiveren.

 • Benodigde bouwmaterialen berekenen

  Meet ter plaatse en maak een raming van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het bouw- of restauratieproject.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsstandaarden architecten adviseren naleving van bouwvoorschriften controleren advies geven over risicobeheer winstgevendheid inschatten bouwactiviteiten coördineren aannemers controleren kosten-batenanalyserapporten verstrekken projectbeheer contractenrecht bouwsite controleren communiceren met klanten contacten leggen met financiers burgerlijk recht voldoen aan wettelijke verplichtingen vastgoedmarkt naleving van parameters in bouwprojecten volgen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen aanbestedingsprocedures uitvoeren civiele techniek prestaties van aannemers controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep bouwkostenadviseur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB