Beroep botanisch laborant

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Eigenschappen van planten
 • Plantkunde
 • Plantensoorten
 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Inventaris beheren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Technische rapporten schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Laboratoriumproeven uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemie ecologisch veldonderzoek uitvoeren milieugegevens analyseren chemische producten voor bodem en planten beheren opslag van gevaarlijk afval aquatische soorten monsters bewaren tuinbouwbeginselen ecologie onderzoeksvoorstellen schrijven planten gezond houden bioveiligheid botanische variëteiten verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken taakgegevens bijhouden visuele gegevens voorbereiden milieuwetgeving planten verzorgen plantenverzorgingsproducten databases onderhouden monsters etiketteren celkweken analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep botanisch laborant behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld