Beroep botanisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Eigenschappen van planten
 • Plantkunde
 • Plantensoorten
 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Inventaris beheren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Technische rapporten schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Laboratoriumproeven uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemie ecologisch veldonderzoek uitvoeren milieugegevens analyseren chemische producten voor bodem en planten beheren opslag van gevaarlijk afval aquatische soorten monsters bewaren tuinbouwbeginselen ecologie onderzoeksvoorstellen schrijven planten gezond houden bioveiligheid botanische variëteiten verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken taakgegevens bijhouden visuele gegevens voorbereiden milieuwetgeving planten verzorgen plantenverzorgingsproducten databases onderhouden monsters etiketteren celkweken analyseren