Beroep boswachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Boswachter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Bosbehoud

  Begrip van bosbehoud: de praktijk van het beplanten en onderhoud van bosgebieden.

 • Boombehoud en -bescherming

  Milieu-eisen voor boombehoud en -bescherming

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

Vaardigheden

 • Veiligheidscontroles uitvoeren

  Inspecteren van het park of een deel van het park. Problemen zoals geblokkeerde paden en risico's zoals overloop van rivieren noteren en rapporteren.

 • Bezoekers van bossen helpen

  Vragen van kampeerders, wandelaars en toeristen beantwoorden. Aanwijzingen geven.

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Toezien op landgebruik in parken

  Toezien op de ontwikkeling van het terrein, zoals campings of bezienswaardigheden. Toezicht houden op het beheer van natuurlijke gebieden van verschillende soorten.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Beslissingen nemen inzake bosbeheer

  Beslissen nemen over kwesties met betrekking tot verschillende aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en bosgebieden.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Bosbouwstrategieën ontwikkelen

  Een bosbouwbeleid ontwikkelen om het duurzaam beheer van bossen en de communicatie in verband met bosbouwactiviteiten te verbeteren. Deze plannen zijn bedoeld om problemen aan te pakken in verband met gecorreleerde milieu- en maatschappelijke veranderingen.

 • Parkregels handhaven

  De naleving van de milieuwetgeving en de voorschriften met betrekking tot bosbeheer handhaven. De boswachters handhaven de lokale, nationale en nationale voorschriften, die van toepassing zijn op het gebruik van bossen en de instandhouding van in het wild levende dieren en planten. Zij verrichten inspecties op het gebied van de veiligheid op campings en onderzoeken klachten.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de identificatie van bomen plantkunde een computer gebruiken bomenpopulatie analyseren jacht principes voor bedrijfsbeheer eerste hulp bieden zakenrelaties aangaan wandelroutes onderhouden publiek onderrichten over wilde planten en dieren eerste hulp bieden aan dieren communiceren met klanten milieu-incidenten melden routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren bossen behouden zelfstandig werken in bosbouwdiensten bosbranden beheren verschillende talen spreken planten gezond houden planten- en bodemvoeding beheren communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten zorgen voor wilde planten en dieren

Loopbaanperspectief

Het beroep boswachter behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB