Beroep bosopzichter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bosopzichter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Agronomie

  Onderzoek naar de combinatie van landbouwproductie en -bescherming en regeneratie van de natuurlijke omgeving. Omvat de beginselen en methoden van kritische selectie en adequate toepassingsmethoden voor duurzaamheid in de landbouw.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Regelgeving inzake bosbouw

  Wettelijke voorschriften voor de bosbouw: landbouw- en plattelandswetgeving en jacht- en visserijwetgeving.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

Vaardigheden

 • Toezien op bosbeheerwerkers

  Toezicht houden op en het personeel coördineren dat in de bosgebieden werkt.

 • Bossen beheren

  Bosbeheerplannen opstellen door toepassing van de bedrijfsmethoden en de bosbouwprincipes met het oog op een efficiënt beheer van de bosbestanden.

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Aanplant van bomen organiseren

  Boomplantages organiseren. Gewassen op een efficiënte manier telen.

 • Technische rapporten schrijven over bomen

  Opstellen van schriftelijke adequate rapporten over onderwerpen die met bomen te maken hebben, voor partijen zoals ingenieurs, advocaten, of hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld als de wortels van de bomen problemen veroorzaken voor de integriteit van gebouwen en infrastructuur.

 • Productiviteit van bossen controleren

  Toezicht houden op de bosproductiviteit deze verbeteren door het organiseren van teelt, houtkap en maatregelen op het gebied van gezondheid.

 • Bossen behouden

  Bosstructuren, de biodiversiteit en de ecologische functies proberen te behouden en te herstellen.

 • Werk organiseren

  Het organiseren, toewijzen en coördineren van de leden van het team. De organisatie van de productieprogramma’s en de planning van de productie en de verkoop. De aankoop van materiaal en uitrusting. Beheer van de voorraden.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoek inzake bosbouw coördineren gps-systemen gebruiken schade inschatten communicatietechnieken gebruiken communiceren met klanten budgetten beheren hout oogsten projectbeheer uitvoeren leiding geven aan personeel milieu-incidenten melden productieondernemingen beheren zelfstandig werken in bosbouwdiensten een computer gebruiken tijd beheren bij bosbouw oogsten organiseren omgaan met klanten in de bosbouw jacht houtproductie voorspellen boswetgeving toepassen advies geven over houtkap principes voor bedrijfsbeheer verkoop van hout coördineren werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden geografische informatiesystemen

Loopbaanperspectief

Het beroep bosopzichter behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB