Beroep Bosbouwtechnicus

Een bosbouwtechnicus heeft technische en toezichthoudende taken op het gebied van bosbouwmanagement in brede zin en voert in kader hiervan ondersteunende en coördinerende taken uit. Zo houdt hij of zij bijvoorbeeld toezicht bij bosbouwkundige projecten, doet onderzoek en bewaakt de naleving van regels met betrekking tot milieubescherming. Daarnaast coördineert de bosbouwtechnicus bij bestrijding van bedreigingen binnen de bosbouw zoals bosbranden en ziekten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bosbouwtechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bosbouwtechnicus

 • Ondersteunen van bosbouwmanagement met technische taken en gecomputeriseerde informatiesystemen.
 • Doen van veldmetingen en tellingen volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke en bedrijfsmatige procedures.
 • Houden van toezicht bij bosbouwkundige projecten en de aanleg van toegangswegen.
 • Uitvoeren van coördinerende taken bij bijvoorbeeld de bestrijding van bosbranden, ziektes en insecten.
 • Bieden van ondersteuning bij bosbouwkundige onderzoeksprogramma's.
 • Toezien op de naleving van regels rondom milieubescherming en (brand)veiligheid.
 • Toezicht houden op kap- en aanlegplannen en daarvoor plannen opstellen.

Gerelateerde beroepen bosbouw, natuur

 • Bestuurder gemotoriseerde bosbouwwerktuig
 • Bomen zager
 • Boomplanter
 • Bos - en natuurbeheerder
 • Bosbouwadviseur (wo)
 • Boswachter
 • Griendwerker, rietsnijder
 • Houtskoolbrander
 • Hulpkracht bosbouw
 • Jachtopziener
 • jager
 • Jager, vallenzetter
 • Jager, visser (hobby)
 • Manager/directeur bosbouw
 • Medewerker bosbouw, houthakker
 • Medewerker groene ruimte
 • Meewerkend voorman bosbouw
 • Water- of brandhoutverzamelaar

Loopbaanperspectief

Het beroep Bosbouwtechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB