Beroep bosbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel
  • Realistisch / Onderzoekend

Vaardigheden

  • Gevaren bij boomkap beoordelen
  • Pesticiden sproeien
  • Scheiden en stapelen van stammen uitvoeren
  • Volume van gekapt hout beoordelen
  • Kwaliteit van gekapt hout beoordelen
  • Bosbouwmachines bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen hout oogsten zelfstandig werken in bosbouwdiensten eerste hulp bieden bosbehoud ict-systemen gebruiken voldoen aan de gedragscode inzake hout bosbouwmateriaal onderhouden hout inspecteren ladingen beperken om schade te voorkomen handwerktuigen voor bosbouwwerken gebruiken milieu-incidenten melden werklast voorspellen advies geven over houtproducten advies geven over houtkap agronomie inventaris van bossen beheren scherpe werktuigen slijpen gps-systemen gebruiken scherp handgereedschap onderhouden bosecologie houtproductie voorspellen timmerhoutproducten rapporteren aan teamleider

Loopbaanperspectief

Het beroep bosbouwmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag