Beroep bosbouwmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bosbouwmachinist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Houtkapmachines besturen

  De machine op een veilige en doeltreffende manier naar het hout rijden en manoeuvreren rekening houdend met de beperkingen van de site.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Kapactiviteiten in noodgevallen voorbereiden

  Voorbereiden en uitvoeren van kapwerkzaamheden in noodgevallen, meestal als gevolg van auto-ongelukken met de boom, schade door stormen, boomziekten of aantasting.

 • Pesticiden sproeien

  Sproeien van pesticidenoplossingen om insecten, schimmels, onkruidgroei en ziekten onder controle te houden.

 • Scheiden en stapelen van stammen uitvoeren

  Stammen scheiden en stapelen om een gemakkelijke extractie mogelijk te maken, met inbegrip van de plaatsing van onbeschadigde houtzone.

 • Volume van gekapt hout beoordelen

  De hoeveelheid gekapte bomen met behulp van geschikte apparatuur meten. Goed voor de apparatuur zorgen. Registreer de gemeten gegevens.

 • Routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren

  De eenheid inspecteren, reinigen en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en de richtsnoeren van de industrie. De onderdelen van de voedingseenheid inspecteren en de snijsystemen beheren, overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant door gebruik te maken van passende instrumenten ter vervanging van beschadigde, ontbrekende of versleten onderdelen. Op passende wijze verslag uitbrengen over eventuele gebreken. Routine-operatoronderhoud uitvoeren door voorafgaande controles uit te voeren en de machine in te stellen voor het gebruik van kettingzagen en snijsystemen op hun functionele of operationele normen.

 • Takken van bomen verwijderen

  Verwijder takken van bomen om ervoor zorgen dat de kwaliteit zich binnen de aangegeven grenzen bevindt.

 • Bomen kappen

  Op veilige en doeltreffende wijze bomen kappen in overeenstemming met de specificaties.

 • Hout op een uitsleeptrekker laden

  Hout op een uitsleeptrekker laden. Bomen en hout naar een verzamelpunt transporteren en het lossen voor verwerking.

 • Kreupelhout verwijderen

  Kreupelhout snijden om een gezonde nieuwe groei van de houtkant te bevorderen. Kreupelhout verwijderen met behulp van methoden die zijn afgestemd op de locatie en hoeveelheid materiaal.

 • Milieu-impact op de omgeving beperken

  Het afval van materialen tot een minimum beperken en afval op de juiste wijze verwijderen. De schade aan planten, kenmerken en omliggende gebieden tot een minimum beperken.

 • Houtkapmethoden selecteren

  Selecteren van de juiste houtkapmethode voor de grootte en de conditie van de boom. Zich houden aan de gegeven specificatie.

 • Hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer

  Machines met handtoevoer gebruiken voor het verwerken van hout. Met een mobiele zaagtafel zagen, brandhout mechanisch verwerken, palen splijten en punteerapparaten, schilmachines en houtversnipperaars gebruiken.

 • Te kappen bomen identificeren

  Bomen identificeren om te kappen en de positie van de machine om bomen in de vereiste richting te kappen, zowel bij kaalkappen als dunning.

 • Kwaliteit van gekapt hout beoordelen

  Beoordelen van de kwaliteit van het gekapte hout.

 • Snoei- of kapafval verwerken

  Snoei- of kapafval voorbereiden overeenkomstig de specificaties, het gebied, de toepasselijke wetgeving en de richtsnoeren van de industrie. Snoei- of kapafval verwerken naar conditie, specificatie en vereiste van de locatie.

 • Beveiliging van machines beheren

  De beveiliging van de machines en apparatuur ter plaatse handhaven.

 • Bosbouwmachines bedienen

  Machines op en naast de weg gebruiken voor het oogsten, verzenden en transporteren van hout.

Optionele kennis en vaardigheden

beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen hout oogsten zelfstandig werken in bosbouwdiensten eerste hulp bieden bosbehoud ict-systemen gebruiken voldoen aan de gedragscode inzake hout bosbouwmateriaal onderhouden hout inspecteren ladingen beperken om schade te voorkomen handwerktuigen voor bosbouwwerken gebruiken milieu-incidenten melden werklast voorspellen advies geven over houtproducten advies geven over houtkap agronomie inventaris van bossen beheren scherpe werktuigen slijpen gps-systemen gebruiken scherp handgereedschap onderhouden bosecologie houtproductie voorspellen timmerhoutproducten rapporteren aan teamleider

Loopbaanperspectief

Het beroep bosbouwmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB