Beroep bosbouwadviseur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wildlife
 • Environmental legislation
 • Forestry regulations
 • Agronomy
 • Ecosystems
 • Forest ecology

Vaardigheden

 • Perform forest diseases control
 • Conserve forests
 • Advise on fertiliser and herbicide
 • Use different communication channels
 • Advise on timber harvest
 • Coordinate new sites preparation
 • Perform project management
 • Use a computer
 • Make decisions regarding forestry management
 • Assess harvesting impact on wildlife
 • Monitor forest health
 • Estimate damage
 • Inspect trees
 • Perform forest analysis
 • Apply forest legislation
 • Monitor water quality

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de identificatie van bomen opleiding geven milieu-incidenten melden omgaan met klanten in de bosbouw bomen verzorgen geografische informatiesystemen kaarten lezen leiding geven aan een team in de bosbouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen invloed van klimaatverandering technische rapporten schrijven over bomen bosbouwstrategieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep bosbouwadviseur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog