Beroep Bosbouwadviseur (wo)

Een bosbouwadviseur houdt zich bezig met het voorlichten en adviseren van mensen werkzaam in de bosbouw. Dit met als doel het verbeteren van de productie, het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe methoden, procedures en praktijken. Om dit goed te kunnen doen zorgt de bosbouwadviseur ervoor dat hij op de hoogte is van nieuwe, relevante ontwikkelingen, doet hij onderzoek naar tal van zaken en houdt hij toezicht op de desbetreffende bosbouwgebieden. Naast het informeren en adviseren van specifieke klanten, treedt de bosbouwadviseur tevens op als informant in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijeenkomsten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bosbouwadviseur (wo)

 • Informeren en adviseren van klanten werkzaam in de bosbouw ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de productie.
 • Bestuderen en onderzoeken van factoren en methoden die van invloed zijn op het productieproces.
 • Ontwikkelen en toetsten van nieuwe methoden, procedures en praktijken ten behoeve van de verbetering en professionalisering van de bosbouw.
 • Onderzoeken van en anticiperen op oorzaak-gevolg relaties.
 • Toezicht houden op bosbouwgebieden met het oog op maximaal commercieel, recreatief en ecologisch nut.
 • Onderzoeken, plannen en uitvoeren van management procedures ten behoeve van het omgaan met onvoorziene zaken als brand, overstromingen en epidemieën.
 • Wetenschappelijke rapporten opmaken en voorlichting geven in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijvoorbeeld congressen.

Gerelateerde beroepen bosbouw, natuur

 • Bestuurder gemotoriseerde bosbouwwerktuig
 • Bomen zager
 • Boomplanter
 • Bos - en natuurbeheerder
 • Bosbouwtechnicus
 • Boswachter
 • Griendwerker, rietsnijder
 • Houtskoolbrander
 • Hulpkracht bosbouw
 • Jachtopziener
 • jager
 • Jager, vallenzetter
 • Jager, visser (hobby)
 • Manager/directeur bosbouw
 • Medewerker bosbouw, houthakker
 • Medewerker groene ruimte
 • Meewerkend voorman bosbouw
 • Water- of brandhoutverzamelaar

Loopbaanperspectief

Het beroep Bosbouwadviseur (wo) behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog