Beroep bootsman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Kwaliteit van visproducten
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Vissersvaartuigen
 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden
 • Vistuig
 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Regelgeving voor de visserij

Vaardigheden

 • Zwemmen
 • Bemanning van een schip coördineren
 • Opleiding geven
 • Visprocedures toepassen
 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen
 • Uitrusting voor vissersboten gebruiken
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Scheepsapparatuur bedienen
 • Visproducten behandelen
 • Navigatiewachten houden
 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen
 • Visproducten bewaren
 • Visgerei klaarmaken
 • Omgaan met vracht
 • Operaties voor behandeling van vis coördineren
 • Branden blussen
 • Helpen bij onderhoud van schepen

Optionele kennis en vaardigheden

rapporteren aan kapitein scholen vissen beoordelen visserijbeheer wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem inventarisdossiers samenstellen beoordeling van risico’s en bedreigingen maritiem engels gebruiken communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem

Loopbaanperspectief

Het beroep bootsman behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag