Beroep boorder metaal

 • Shutterstock.com
  boorder metaal

Machinisten van boormachines stellen boormachines op, programmeren en besturen deze, die ontworpen zijn om gaten in werkstukken te boren met behulp van een computergestuurd, roterend, meerpuntssnijgereedschap, dat axiaal in het werkstuk wordt ingebracht. Ze lezen de blauwdrukken van de boormachine en de bewerkingsinstructies, voeren regelmatig onderhoud uit aan de machine en passen de boorbesturingen aan, zoals de boordiepte of de rotatiesnelheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken boorder metaal

 • Brengt het boormateriaal naar de juiste plaats, door het te vervoeren en het op- en af te laden.
 • Stelt boorinstallaties en hijsinstallaties op, door bijvoorbeeld boorpijponderdelen te verbinden.
 • Sluit leidingen aan voor water- en luchttoevoer.
 • Bedient de boorinstallatie, bijvoorbeeld door de druk te regelen, de snelheid van de draaibanken te controleren, de luchttoevoer te bepalen etc.
 • Bedient modderpompen om de circulatie en consistentie van het boorvocht of de modder in de bron te verzekeren.
 • Corrigeert problemen in boorgaten veroorzaakt door mechanische defecten of door natuurlijke omstandigheden.
 • Lokaliseert en haalt verloren of gebroken delen terug uit de bron (bijvoorbeeld bekistingen, boorpijpen), met gespecialiseerd materiaal.
 • Houdt verslagen bij, bijvoorbeeld van de diepte van het boren, de gebruikte materialen, gereedschappen, etc.
 • Rapporteert informatie over het boorproces aan de leidinggevende.
 • Houdt toezicht over en traint medewerkers.

Gerelateerde beroepen olie, gas

 • Bediener service-unit olie- of gasbron
 • Beheerder gaslocatie
 • Boorarbeider (geen olie, gas)
 • Boormachinist (geen gas, olie)
 • Boormachinist gas, olie
 • Hulpkracht boot of boortoren
 • Legger-koppelaar hoofdpijpleidingen
 • Machinesmeerder, invetter
 • Meewerkend voorman in de olie- of gassector
 • Olie- of gasboorder
 • Olie- of gasgeoloog
 • Petrochemicus
 • Pijpfitter, pijplasser
 • Pijpleidingwerker, buizenlegger
 • Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij
 • Puttenbouwer
 • Roustabout, booreilandwerker olie of gas

Kennis

 • Soorten metaal
 • Soorten boorkoppen
 • Soorten boorstiften
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Snijafval verwijderen
 • Proefdraaien
 • Ontoereikende werkstukken verwijderen
 • Machine leveren
 • Problemen oplossen
 • De bediening van een machine installeren
 • Automatische machines controleren
 • Verwerkt werkstuk verwijderen
 • Machine met passende hulpmiddelen leveren
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

producttests uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van lichte metalen verpakkingen productie van metalen huishoudelijke artikelen productie van metalen containers kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie voorraadniveaus bewaken verwerking van ferrometalen afvaltrilvullers bedienen machineonderhoud uitvoeren productie van wapens en munitie productie van deurbeslag van metaal transportband controleren productie van stoomgeneratoren technische middelen raadplegen soorten metaalproductieprocessen snijtechnieken productie van metalen structuren productie van deuren van metaal advies geven aan technici productie van stalen vaten en soortgelijke containers productie van gereedschappen productie van bestek productie van kleine metalen onderdelen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole verwerking van non-ferrometalen productie van verwarmingsapparatuur mechanica verwerkt werkstuk markeren productie van metalen montageproducten kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep boorder metaal behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld