Beroep boerderijmanager

 • Shutterstock.com
  boerderijmanager

Bedrijfsleiders plannen en organiseren de dagelijkse werkzaamheden, de middelen en het bedrijfsbeheer van dierproducerende bedrijven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Taken boerderijmanager

 • Bepaalt de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Beslist of adviseert over de soorten te telen gewassen en het te bezaaien of te beplanten terrein.
 • Koopt machines, uitrusting en voorraden (bijv. zaden, bodemverrijkers of chemicaliën).
 • Bepaalt het type, de intensiteit en volgorde van de activiteiten van het boerenbedrijf (bijv. het bepalen van de beste tijd voor het zaaien, beplanten, sproeien en oogsten).
 • Werft, traint, geeft leiding aan, coördineert en houdt toezicht op personeel.
 • Controleert en bewaakt de kwaliteit van de producten, zorgt ervoor dat geldende regels worden gevolgd.
 • Bepaalt marketingstrategieën, brengt de gewassen en andere producten van de boerderij op de markt en organiseert de verkoop.
 • Houdt gegevens bij van de productie en financiën en maakt financiële en operationele rapporten.
 • Past gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toe op het terrein van het boerenbedrijf.
 • Organiseert de bedrijfsadministratie.
 • Zorgt voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.
 • Voert uitvoerende werkzaamheden op de boerderij uit.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Agrarisch bedrijfsbeheer
 • Agronomische productiebeginselen
 • Milieubeleid
 • Preventie van verontreiniging

Vaardigheden

 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Productieondernemingen beheren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Leningovereenkomsten regelen
 • Noodzaak van nieuwe landbouwtechnologieën beoordelen
 • Boerderijmiddelen beheren
 • Boerderijproducten beheren
 • Boerderijproducten op de markt brengen
 • Boerderij-inrichting voorstellen

Optionele kennis en vaardigheden

planten- en bodemvoeding beheren soorten vee verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken bestrijding van plantenziekten werknemers opleiden een computer gebruiken mechanisch gecontroleerde veeproductieomgevingen beheren vee oogstkosten inschatten planten gezond houden plannen beheren voor het gebruik van organische nevenproducten beschermingsplannen voor oogst maken plannen beheren voor de opslag van organische nevenproducten chemische producten voor bodem en planten beheren gezondheid en welzijn van vee beheren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen boerderijmateriaal onderhouden marketingstrategieën implementeren ongediertebestrijding bij planten begrazingsplannen controleren vee beheren milieu-incidenten melden