Beroep boerderijmanager

 • Shutterstock.com
  boerderijmanager

Een bedrijfsleider akkerbouwbedrijf plant, organiseert en coördineert de activiteiten en middelen van akkerbouwbedrijven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Taken boerderijmanager

 • Bepaalt de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Beslist of adviseert over de soorten te telen gewassen en het te bezaaien of te beplanten terrein.
 • Koopt machines, uitrusting en voorraden (bijv. zaden, bodemverrijkers of chemicaliën).
 • Bepaalt het type, de intensiteit en volgorde van de activiteiten van het boerenbedrijf (bijv. het bepalen van de beste tijd voor het zaaien, beplanten, sproeien en oogsten).
 • Werft, traint, geeft leiding aan, coördineert en houdt toezicht op personeel.
 • Controleert en bewaakt de kwaliteit van de producten, zorgt ervoor dat geldende regels worden gevolgd.
 • Bepaalt marketingstrategieën, brengt de gewassen en andere producten van de boerderij op de markt en organiseert de verkoop.
 • Houdt gegevens bij van de productie en financiën en maakt financiële en operationele rapporten.
 • Past gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toe op het terrein van het boerenbedrijf.
 • Organiseert de bedrijfsadministratie.
 • Zorgt voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.
 • Voert uitvoerende werkzaamheden op de boerderij uit.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Agronomische productiebeginselen
 • Milieubeleid
 • Agrarisch bedrijfsbeheer

Vaardigheden

 • Boerderijmiddelen beheren
 • Productieondernemingen beheren
 • Leningovereenkomsten regelen
 • Boerderijproducten op de markt brengen
 • Noodzaak van nieuwe landbouwtechnologieën beoordelen
 • Boerderij-inrichting voorstellen
 • Boerderijproducten beheren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Boerderijapparatuur gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

begrazingsplannen controleren beschermingsplannen voor oogst maken verkoopstrategieën ten uitvoer brengen gezondheid en welzijn van vee beheren ongediertebestrijding bij planten chemische producten voor bodem en planten beheren plannen beheren voor de opslag van organische nevenproducten planten gezond houden soorten vee vee beheren planten- en bodemvoeding beheren bestrijding van plantenziekten plannen beheren voor het gebruik van organische nevenproducten mechanisch gecontroleerde veeproductieomgevingen beheren boerderijmateriaal onderhouden vee verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken een computer gebruiken milieu-incidenten melden oogstkosten inschatten marketingstrategieën implementeren werknemers opleiden