Beroep bodyguard

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Methoden controleren
 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Fouilleren
 • Verdacht gedrag identificeren
 • Personen in bedwang houden
 • Overtreders aanhouden
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Conflicten hanteren
 • Alert blijven
 • Omgaan met grote incidenten
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Waakzaam zijn
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • In ploegen werken
 • Kalm reageren in stressvolle situaties
 • Inspectieroutes volgen
 • Onderwerpen controleren
 • Aanpassen aan veranderende situaties
 • Communiceren met klanten
 • Eerste hulp bieden
 • Mensenmassa’s beheersen

Optionele kennis en vaardigheden

terroristische dreigingen vaststellen voertuigen besturen omgaan met agressief gedrag geavanceerde rijtechnieken toepassen personen ondervragen in gebieden patrouilleren radioapparatuur gebruiken helpen bij politieonderzoek wettelijk gebruik van geweld zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens europese wetgeving inzake de controle op vuurwapens surveillancemethoden officiële documenten controleren beveiligd vervoer bieden eerste hulp hulpdiensten bijstaan wettelijke vereisten met betrekking tot munitie patrouilles coördineren surveillancemateriaal controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep bodyguard behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld