Beroep bodemdeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bodemdeskundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grondmechanica

  Beschikken over grondig inzicht in de eigenschappen van de bodem met betrekking tot het analyseren van vervormingen van vloeistoffen in de bodem die de door de mens aangelegde structuren ondersteunen.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Beginselen van gewasproductie

  Beginselen voor de teelt van gewassen, de natuurlijke cyclus, het opkweken van de natuur, de groeiomstandigheden en de beginselen van biologische en duurzame productie. Kwaliteitscriteria en -eisen voor zaden, planten en gewassen.

 • Bodemkunde

  Wetenschapsgebied dat de bodem als natuurlijke hulpbron, de kenmerken, de samenstelling en de classificatie van de natuurlijke hulpbronnen bestudeert. Ook wordt gekeken naar het fysische, biologische en chemische potentieel van de bodem.

 • Europese wetgeving inzake pesticiden

  Het EU-kader voor communautaire maatregelen ter bevordering van een duurzaam gebruik van pesticiden.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

  Analyseren en testen van bodemmonsters; de gaschromatografie bepalen en relevante isotopen- en koolstofinformatie bepalen; de viscositeit bepalen.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie milieuwetgeving monsters voor analyse verzamelen oogstmethoden voor planten vermeerdering van planten invloed van klimaatverandering biologie milieutechniek bemestingsbeginselen laboratoriumtechnieken landmeetapparatuur bedienen landmeting advies geven over verontreinigingspreventie inspectiemethoden landmeetapparatuur afstellen agronomische productiebeginselen zorgen voor vruchtbaarheid van grond veldwerk uitvoeren irrigatiestrategieën ontwikkelen advies geven over meststoffen en herbiciden actieplannen voor biodiversiteit implementeren landmetingen uitvoeren verslag van landmeting voorbereiden landbouwvelden inspecteren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen landbouwmateriaal regeringsbeleid irrigatiesystemen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren contacten onderhouden met gewastelers advies geven over bodem- en waterbescherming preventie van verontreiniging onderzoeksmetingen registreren agrarische productiebeginselen

Loopbaanperspectief

Het beroep bodemdeskundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB