Beroep bodemdeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Bodemkunde
 • Beginselen van gewasproductie
 • Geologie
 • Europese wetgeving inzake pesticiden
 • Bodemstructuur
 • Grondmechanica
 • Ecologie

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Raad geven over natuurbehoud
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen landbouwvelden inspecteren agronomie biologie invloed van klimaatverandering landmeetapparatuur bedienen landmeting monsters voor analyse verzamelen regeringsbeleid verslag van landmeting voorbereiden onderzoeksmetingen registreren veldwerk uitvoeren landbouwmateriaal contacten onderhouden met gewastelers irrigatiestrategieën ontwikkelen inspectiemethoden milieuwetgeving zorgen voor vruchtbaarheid van grond laboratoriumtechnieken actieplannen voor biodiversiteit implementeren preventie van verontreiniging agrarische productiebeginselen advies geven over meststoffen en herbiciden agronomische productiebeginselen oogstmethoden voor planten advies geven over verontreinigingspreventie vermeerdering van planten irrigatiesystemen advies geven over bodem- en waterbescherming landmeetapparatuur afstellen landmetingen uitvoeren milieutechniek bemestingsbeginselen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren