Beroep bodemdeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Grondmechanica
 • Geologie
 • Beginselen van gewasproductie
 • Bodemkunde
 • Europese wetgeving inzake pesticiden
 • Ecologie
 • Bodemstructuur

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren
 • Raad geven over natuurbehoud
 • Experimentele gegevens verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

agronomie milieuwetgeving monsters voor analyse verzamelen oogstmethoden voor planten vermeerdering van planten invloed van klimaatverandering biologie milieutechniek bemestingsbeginselen laboratoriumtechnieken landmeetapparatuur bedienen landmeting advies geven over verontreinigingspreventie inspectiemethoden landmeetapparatuur afstellen agronomische productiebeginselen zorgen voor vruchtbaarheid van grond veldwerk uitvoeren irrigatiestrategieën ontwikkelen advies geven over meststoffen en herbiciden actieplannen voor biodiversiteit implementeren landmetingen uitvoeren verslag van landmeting voorbereiden landbouwvelden inspecteren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen landbouwmateriaal regeringsbeleid irrigatiesystemen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren contacten onderhouden met gewastelers advies geven over bodem- en waterbescherming preventie van verontreiniging onderzoeksmetingen registreren agrarische productiebeginselen

Loopbaanperspectief

Het beroep bodemdeskundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog